SPOLOČENSKÁ ETIKETA A BIZNIS PROTOKOL

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

S- poznáte zásady spoločenského protokolu a naučíte sa vhodne prezentovať spoločnosť.

 • Získate sebaistotu pri prezentácii spoločnosti na verejnosti.

Cieľová skupina

 • všetky úrovne manažmentu
 • zamestnanci, ktorí reprezentujú spoločnosť na spoločenských alebo pracovných stretnutiach

Obsahová náplň

 • spoločenský protokol a etiketa v praxi
 • špecifiká biznis protokolu
 • firemná kultúra
 • osobný imidž, reprezentácia osoby, firmy
 • prvý kontakt s partnerom (umenie prvého dojmu)
 • prijímanie návštev, hostí
 • pozdravy, predstavenie, oslovenie
 • tykanie, vykanie
 • vizitky, pozvánky
 • dary
 • spoločenské podujatia
 • rokovanie, pracovný obed
 • zasadací poriadok, povinnosti hostiteľa
 • stolovanie – zásady, princípy
 • oblečenie manažéra – manažérky na pracovné a spoločenské stretnutie

Termíny kurzov

25.11.2016

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mária Pipová
tel: +421 2/642 828 81
mobil: +421 918 329 305
e-mail: mega@megaeducation.sk

Adresa
Vilová 2, 851 01 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 918 329 305, +421 2/642 828 81
mobil: +421 918 329 305
email: mega@megaeducation.sk
web: www.megaeducation.sk

Adresa
MEGA Education s.r.o.
Vilová 2, Bratislava Zobraziť na mape