Detail kurzu

Počítačové siete III. - Sieťové protokoly, IP adresovanie a návrh podsietí

IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.

Popis kurzu

Balík protokolov TCP/IP je komunikačným štandardom siete Internet. Z toho vyplýva že ho stretneme v akejkoľvek sieti na akomkoľvek zariadení pripojenom do siete, kdekoľvek na svete. Ak sa chceme pracovať so smerovačmi (routers), navrhovať alebo meniť štruktúru siete musíme vedieť zodpovedať niekoľko základných otázok: Ako nadväzuje a spravuje protokol TCP spojenie? Čo je to sieťová maska a ako definuje rozsah siete, čo to znamená tvorba podsietí (subnetting). Na tieto otázky dáva odpoveď práve Školenie Počítačové siete III. - Sieťové protokoly, IP adresovanie a návrh podsietí. Školenie je rozdelené na tri základné časti. V prvej sa zaoberáme spôsobom fungovania kľúčových protokolov sieťovej komunikácie (DHCP, DNS, TCP, UDP, IP) aj s praktickými ukážkami sledovania komunikácie v programe Wireshark. V druhej časti podrobne vysvetľujeme IP adresovanie v sieťach či už to založené na triedach IP adries alebo na základe sieťovej masky. V tejto časti je veľa priestoru na dostatočné precvičenie počítania IP adries tak aby každý absolvent vedel počítať sieťové rozsahy pre akúkoľvek masku. V tretej časti sa pozrieme na problém subnetingu a jeho význam pri smerovaní internetovej komunikácie ako aj na štandard IPv6. Na úspešné absolvovanie školenia sú potrebné znalosti v oblasti sietí aspoň na úrovni: Počítačové siete I. - úvod do počítačových sietí

Obsah kurzu

===Mierne pokročilé TCP/IP - Analyzovanie sieťovej komunikácie - Predstavenie programu Wireshark na analyzovanie sieťovej kominikácie - Inštalácia nastavenie programu - Ukážka sieťovej komunikácie - Iné podobné nástroje - Protokoly aplikačnej vrstvy TCP/IP - Protokol DNS, spôsob prekladu mena na IP adresu - Základné princípy fungovania protokolu DHCP - Predstavenie protokolu SNMP - Protokoly na vzdialenú správu SSH, MS terminal server - TCP/IP na transportnej vrstve - Vytvorenie, správa a ukončenie spojenia (three-way handshake) - Spôsoby kontroly toku dát - Štruktúra TCP segmentu - Štruktúra UDP segmentu - Porovnanie protokolov TCP a UDP - Čísla portov TCP a UDP - TCP/IP na Internetovej vrstve a sieťovom rozhraní - Základné vlastnosti protokolu - Štruktúra IP paketu - Rozdiel medzi smerovacím a smerovaným protokolom - Protokoly ICMP, ARP a RARP - Štruktúra Ethernetového rámca - Protokoly MAC a LLC - Cvičenie - Analyzovanie TCP a UDP segmentov - Analyzovanie datagramov aplikačných protokolov ===Adresovanie IPv4 - IP adresa - IPv4 Adresa, Zápis adresy v desiatkovej a binárnej podobe - Sieťová a hostová časť IP adresy - Čo to znamená ak sú IP adresy v jednej sieti, význam poradia IP adries - Význam Adresy siete a adresy Broadcastu - Adresovanie na základe tried - Definovanie sieťovej časti IP adresy na základe tried - Rozdelenie IP adries medzi triedy - Počítanie sieťových rozsahov podľa tried - Adresovanie na základe sieťovej masky - Predstavenie masky podsiete - Zápis masky v binárnej, desiatkovej a CIDR notácií - Zápis masky pre triedy IP adries A B a C - Počítanie sieťových rozsahov podľa sieťových masiek - Prehľad špeciálnych a rezervovaných IP adries - Cvičenie - Výpočet adresovateľných rozsahov na základe IP adresy a masky v podsieťach ===Tvorba podsietí - Úvod do tvorby podsietí - Predstavenie a dôvody podsietí - Ako sa vytvára podsieť - Počítanie Podsietí - VLSM - Problém mrhania IP adries - Čo je to VLSM a ako sa používa - Počítanie podsietí s pomocou VLSM - Cvičenie - Návrh podsietí - Návrh podsietí cez VLSM ===Adresovanie IPv6 - IP adresa verzie 6 - Štruktúra IP adresy - Povolené varianty zápisu adresy - Rezervované IPv6 adresy - Sieťová maska v IPv6 - Zápis sieťovej masky - Počítanie podsiete v IPv6

Cieľová skupina

mierne pokročilý

Kontaktná osoba

Jana Rievajová
02/49 20 30 80
info@itlearning.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať