DETAIL KURZU

Odborná príprava chladiarov

Od:

Ing. Vladimír Švec – OHSAS

Nitra

Popis kurzu

Odborná príprava ja zameraná na obsluhu všetkých typov vyhradených chladiacich zariadení

Obsah kurzu

STN EN 13313 (149010) Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Odborné znalosti osôb.

Cieľová skupina

obsluha chladiacich zariadení s náplňou nad 3 kg chladiva

Certifikát doklad na obsluhu

Kontaktná osoba

Vladimír Švec, Ing.
+421 915 894 486
ohsas@mail.telekom.sk

Hodnotenie
Organizátor