Detail kurzu

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

BE-SOFT a.s.

Popis kurzu

Kurz v termíne 25.09.2023 - 27.09.2023

Kurz v termíne 27.11.2023 - 29.11.2023

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Hlavným cieľom je oboznámiť účastníkov so zmenami v legislatíve za posledných 5 rokov. Účastníci budú informovaní o nových platných legislatívnych predpisoch, o novelách a zmenách v legislatívnych predpisoch a taktiež o zrušených legislatívnych predpisoch. Zároveň si budú môcť zopakovať už nadobudnuté skúsenosti a poznatky z praxe a majú možnosť si plnenie povinností vyplývajúcich z legislatívy v prípade nejasností prediskutovať s ostatnými účastníkmi a lektormi.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu.

Obsah kurzu

BONUS: Softvérová aplikácia, pomocou ktorej si účastníci môžu overovať vedomosti formou elektronických testov zostavených z otázok vydaných pokynom prezídia HaZZ č. 20/2015 v znení pokynu č. 25/2015 novela č. 9/2018. 

Cieľová skupina

Kurz je určený pre technikov požiarnej ochrany.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní

Kontaktná osoba

PhDr. Ingrid Kuzmínová
0911 650 883
kuzminova@besoft.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať