Detail kurzu

Aktualizácia Osvedčení po 5-ich rokoch §21-24 - "Aktualizačná odborná príprava"

Agentúra TERNO816 Lívia Tomovičová

Popis kurzu

Jednodňové školenie pre elektrotechnikov; revíznych technikov a projektantov §21, §22, §23, §24 podľa vyhlášky 508/09 Z.z. a zákona 124/06 Z.z. a zákona o vzdelávaní 356/07 Z.z.

Osvedčenia, ktoré musia byť ešte platné " platnosť končí" sa musia aktualizovať na obdobie ďalších 5 rokov po absolvovaní školenia. Účasť sa vyznačí na druhú stranu Osvedčenia s dátumom a tým sa platnosť predĺži.Nutné priložiť lekárske potvrdenie nie staršie ako 6 mesiacov. Tlačivo je na www.terno816.sk

Obsah kurzu

Školenie je jednodňové v trvaní 8 hodín. Prednáška obsahuje všetky nové informácie za obdobie od r. 2006, kedy prišiel do platnosti zákon 124/06Z.z. Obsahuje nové vyhlášky, nariadenia vlády,zákony, nové normy a tiež zmeny za obdobie,k dnešnému dňu, ktoré sú stále aktualizované. Projekt vzdelávania je schválený NIP v Košiciach.

Cieľová skupina

Školenie je určené všetkým elektrotechnikom §21 – §24, ktorí majú platné alebo aktualizované Osvedčenie, a ich platnosť im končí v roku 2015. Upozorňujeme, že pokiaľ si aj k platnému Osvedčeniu nepriložili potvrdenie o lekárskej preventívnej, alebo periodickej prehliadke vo vzťahu k práci- aj spätne od r. 2010 dňom 31.12.2014 všetky Osvedčenia §21–24 strácajú platnosť. Tlačivo na lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci osôb je na www.terno816.sk

Certifikát Platnosť Osvedčenia je 5 rokov Poznámka k cene

VYŠLO 6. vydanie - Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov - Ing. Meravý- cena 17,-€

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať