Detail kurzu

Aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

BE-SOFT a.s.

Popis kurzu

Vzdelávací program je určený pre osoby, ktoré sú držiteľmi platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti   na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami podľa § 15 ods.3 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov (povinnosť absolvovať najmenej každých päť rokov od vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti aktualizačnú odbornú prípravu).
Absolvent si aktualizuje vedomosti o základoch toxikológie chemických látok, o ochrane zdravia pri práci s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami, a potrebné vedomosti o účinných ochranných a preventívnych opatreniach pri práci s nimi. Získané vedomosti a aktuálnych právnych predpisoch a zmenách z oblasti ochrany zdravia uplatní v praxi pri dodržiavaní zásad ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.

Obsah kurzu

začiatok kurzu 19.11. o 8.00
rozsah kurzu 8 hodín
koniec kurzu o 19.11. o 16.00

Kontaktná osoba

PhDr. Slávka Šamudovská
0911 650 749
samudovska@besoft.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať