Kurz: Aktualizačná Odborná príprava revíznych technikov, osôb na opravu a obsluhu PZ a TZ

Popis kurzu

aktualizovať osvedčenia revíznych technikov, osôb na opravu (servisných technikov) a obsluhy (kuričov, peciarov, chladiarov) plynových a tlakových zariadení každých 5 rokovObsah kurzu

skupina 02.1, 02.2, 02.3 a 04.1, 04.2, 04.3 Vyhl. 356/2007 Zz

Je potrebné predložiť originály osvedčení resp. preukazov a lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilostiCieľová skupina

revízni technici, osoby na opravu a obsluha vyhradených plynových a tlakových zariadení s osvedčením alebo preukazomCertifikát

Osvedčenie a preukaz bude predĺžený na ďalších 5 rokov ak je potvrdená zdravotná spôsobilosťPoznámka k cene

platba vopred na faktúruKontaktná osoba

Švec Vladimír, Ing.
+421 915 894 486
ohsas@mail.telekom.sk


Organizátor