Aktualizačná Odborná príprava revíznych technikov, osôb na opravu a obsluhu PZ a TZ

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

aktualizovať osvedčenia revíznych technikov, osôb na opravu (servisných technikov) a obsluhy (kuričov, peciarov, chladiarov) plynových a tlakových zariadení každých 5 rokov

Cieľová skupina

revízni technici, osoby na opravu a obsluha vyhradených plynových a tlakových zariadení s osvedčením alebo preukazom

Obsahová náplň

skupina 02.1, 02.2, 02.3 a 04.1, 04.2, 04.3 Vyhl. 356/2007 Zz

Je potrebné predložiť originály osvedčení resp. preukazov a lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Lektor:
Ing. Vladimír Švec

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie a preukaz bude predĺžený na ďalších 5 rokov ak je potvrdená zdravotná spôsobilosť

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Švec Vladimír, Ing.
mobil:
+421 915 894 *** zobraziť

email:
ohsas@... zobraziť


Adresa
Akademická 4, Agroinštitút, 949 01 Nitra

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 915 894 *** zobraziť

mobil:
+421 915 894 *** zobraziť

email:
ohsas@... zobraziť

web: www.ohsas.eu.sk

Adresa
Ing. Vladimír Švec – OHSAS
Na Priehon 64, Nitra Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)