Kurz: Interní auditor integrovaného systému řízení

Popis kurzu

Naučíte se plánovat, připravovat, provádět a vyhodnocovat interní audit dle požadavků všech systémů jako celek, nikoli izolovaně dle jednotlivých systémů.Obsah kurzu

  1. den: Seznámení se s procesem auditování, činnosti při auditu, výklad normy ISO 19011
  2. den: Výklad normy ISO 9001, společné a rozdílné požadavky s normami ISO 14001 a OHSAS 18001, souvislosti mezi systémy Q, E, S
  3. den: Legislativní požadavky a specifika EMS z pohledu interního auditora
  4. den: Legislativní požadavky a specifika BOZP z pohledu interního auditora
  5. den: Případová studie – praktický audit systému Q+E+S, teoretický testCieľová skupina

Pracovníkům, kteří se podílejí na implementaci a udržování integrovaného systému řízení (Q+E+S), interním auditorům. Těm, kteří se chtějí teoreticky i prakticky seznámit s kompletní metodikou provádění auditů integrovaného systému.Poznámka k cene

Cena pro nečleny: 14 340,00 Kč bez DPH (17 208 Kč včetně DPH), Cena pro členy: 11 950,00 Kč bez DPH (14 340 Kč včetně DPH)Kontaktná osoba

Jana Kvapilová
+420 221 082 231
kvapilova@csq.cz


Organizátor