Aktuality v mzdovej učtárni v roku 2018

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa štvrťročne
 • Miesto konania: Bratislava
 • Cena: 60 € (50 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: obed, coffee break, materiály
 • Organizátor: Agentúra TEMPO, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Seminár je určený mzdovým účtovníčkam a zameriava sa na aktuálne problémy.

Cieľová skupina

Mzdové účtovníčky a všetci záujemcovia o danú problematiku

Obsahová náplň

Aktuality v mzdovej učtárni v roku 2018

1. Minimálna mzda, minimálne mzdové nároky, ďalšie mzdové veličiny od 1.1.2018.

2. Zmeny v zákone o dani z príjmu z pohľadu mzdovej učtárne

 • definícia príležitostnej činnosti;
 • nové nezdaniteľné časti (na kúpeľnú starostlivosť, úroky z úverov na bývanie pre mladých);
 • uplatňovanie dobrovoľného príspevku na starobné dôchodkové sporenie (II.pilier);
 • výšky nezdaniteľných častí, daňový bonus, ďalšie parametre (v r. 2017 a v r.2018).

3. Zmeny v zákone o nelegálnom zamestnávaní

 • prihlasovanie zamestnancov do SP po 1.1.2018;
 • pojem dodávka práce.

4. Zmeny v sociálnom poistení

 • zmeny termínov oznamovacích povinností zamestnávateľa;
 • dohody dôchodcov od 1.7.2018;
 • zmena v dôchodkovom poistení štátom napr. pri starostlivosti o dieťa;
 • zmeny v dávke v nezamestnanosti;
 • úprava dôchodkového veku, novela;
 • parametre v r. 2018.

5. Minimálne vymeriavacie základy szčo v SP a ZP, platenie poistného szčo.

6. Pripravované zmeny v r. 2018 (13. a 14. plat, príplatky za nedeľu, sviatky, doplnkový predčasný starobný dôchodok, zmeny v zdravotnom poistení)

Lektor:
RNDr. Jana Motyčková

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 6 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Tomáš Polák
tel:
+421 41/562 18 *** zobraziť

mobil:
+421 911 553 *** zobraziť

email:
office@... zobraziť


Adresa
Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/562 15 *** zobraziť

email:
tempo@... zobraziť

web: www.tempo.sk

Adresa
Agentúra TEMPO, s.r.o.
Jánošíkova 1, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)