Kurz: Aktuality v mzdovej učtárni v roku 2018

Popis kurzu

Seminár je určený mzdovým účtovníčkam a zameriava sa na aktuálne problémy.Obsah kurzu

Aktuality v mzdovej učtárni v roku 2018

1. Minimálna mzda, minimálne mzdové nároky, ďalšie mzdové veličiny od 1.1.2018.

2. Zmeny v zákone o dani z príjmu z pohľadu mzdovej učtárne

 • definícia príležitostnej činnosti;
 • nové nezdaniteľné časti (na kúpeľnú starostlivosť, úroky z úverov na bývanie pre mladých);
 • uplatňovanie dobrovoľného príspevku na starobné dôchodkové sporenie (II.pilier);
 • výšky nezdaniteľných častí, daňový bonus, ďalšie parametre (v r. 2017 a v r.2018).

3. Zmeny v zákone o nelegálnom zamestnávaní

 • prihlasovanie zamestnancov do SP po 1.1.2018;
 • pojem dodávka práce.

4. Zmeny v sociálnom poistení

 • zmeny termínov oznamovacích povinností zamestnávateľa;
 • dohody dôchodcov od 1.7.2018;
 • zmena v dôchodkovom poistení štátom napr. pri starostlivosti o dieťa;
 • zmeny v dávke v nezamestnanosti;
 • úprava dôchodkového veku, novela;
 • parametre v r. 2018.

5. Minimálne vymeriavacie základy szčo v SP a ZP, platenie poistného szčo.

6. Pripravované zmeny v r. 2018 (13. a 14. plat, príplatky za nedeľu, sviatky, doplnkový predčasný starobný dôchodok, zmeny v zdravotnom poistení)Cieľová skupina

Mzdové účtovníčky a všetci záujemcovia o danú problematikuPoznámka k cene

obed, coffee break, materiályKontaktná osoba

Ing. Tomáš Polák
+421 41/562 18 10
office@tempo.sk


Organizátor