Zrážky zo mzdy - po zrušení Občianskeho súdneho poriadku (seminár/školenie)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Seminár je určený mzdovým účtovníčkam a zameriava sa na aktuálne problémy v oblasti zrážok zo miezd a exekučných zrážok.

Cieľová skupina

Mzdové účtovníčky a všetci záujemcovia o danú problematiku

Obsahová náplň

 1. Zrážky zo mzdy podľa Zákonníka práce, zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky.
 2. Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov.
 3. Zrušenie Občianskeho súdneho poriadku od 1.7.2016, zrážky na základe výkonu roz-hodnutia od 1.7.2016
 4. Dohody o zrážkach podľa §551 Občianskeho zákonníka po 1.7.2014 a od 1.7.2016
 5. Použitie „tretinového systému“ pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zráž-ky.
 6. Nepostihnuteľné sumy, vyživované osoby.
 7. Prednostné a neprednostné pohľadávky.
 8. Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, príklady.
 9. Postup a povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa.
 10. Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca.
 11. Pripravované zmeny od 1.1.2017.

Lektor:
RNDr. Jana Motyčková

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 6 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Tomáš Polák
tel: +421 41/562 18 10, +421 41/562 15 77
mobil: +421 911 553 636, +421 903 544 777
e-mail: office@tempo.sk

Adresa
garni* G HOTEL Bratislava (DOPRASTAV), Košická 52, Bratislava, 821 08 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/562 15 77, +421 41/562 18 10, +421 903 544 777
email: tempo@tempo.sk
web: www.tempo.sk

Adresa
Agentúra TEMPO, s.r.o.
Jánošíkova 1, Žilina Zobraziť na mape