Kurz: Zmluvy v oblasti práva duševného vlastníctva

Popis kurzu

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom prehľad o pravidlách uzatvárania zmlúv s aspektom práv duševného vlastníctva.Obsah kurzu

  • Špecifiká zmlúv v oblasti práva duševného vlastníctva,
  • Zmluva o vytvorení diela podľa Autorského zákona,
  • Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka,
  • Licenčná zmluva podľa Autorského zákona,
  • Licenčná zmluva podľa Obchodného zákonníka,
  • Servisná zmluva a iné nepomenované zmluvy,
  • Ochrana dôverných informácií, obchodného tajomstva a know-how v zmluvách,
  • Diskusia.Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov a právnikov firiem a spoločností.Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com


Organizátor