DETAIL KURZU

Logistika distribúcie a skladovania

Od:

TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.

Bratislava 1

Popis kurzu

Získate komplexný pohľad na logistiku distribúcie a skladovania. Ďalej sa dozviete ako aplikovať dostupné skladové systémy a skladové technológie, používať rôznorodé systémy riadenia skladových lokácií, počítať a vyhodnocovať intenzitu manipulácie s materiálom, orientovať sa v obalových technológiách a dopravných systémoch, používať systematické projektovanie pre návrhy dispozícií (lay-out) skladov, pochopíte zásady logistiky nebezpečných vecí. Taktiež sa dozviete, aký vývoj očakávať v oblasti automatickej identifikácie tovarov a čomu sa v súvislosti s distribúciou venuje city-logistika.

Obsah kurzu

 • Teoretické prístupy a definície logistiky distribúcie a skladovania
 • Service level
 • Distribučné systémy
 • Distribučné subjekty
 • Distribučné reťazce
 • Fyzická distribúcia
 • Distribučné stratégie
 • Distribučné siete
 • Náklady distribúciou
 • Incoterms
 • Skladovanie – funkcia Skladovanie – technológia
 • Skladovanie – organizácia a personál
 • Skladovanie – informačné systémy
 • Manipulačné systémy a interné doprava
 • Externý dopravné systémy
 • Moderné koncepry SCM (Supply Chain Management)
 • Postponement stratégie
 • Logistický postponement
 • Modelový príklad postponement stratégie v SCM
 • Automatická identifikácia (čiarové kódy a RFID – štandard GS1)

Cieľová skupina

 • manažérom logistiky,
 • vyšším podnikovým manažérom,
 • vedúcim nákupu – výroby – predaja.
Poznámka k cene

Zľava pre klientov VKC INTENZÍVA 360 EUR bez DPH

Kontaktná osoba

Ilona Hegerová
+421 907 133 500
kurzy@intenziva.sk

Hodnotenie
Organizátor