Logistika distribúcie a skladovania

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • budete sa vedieť orientovať v moderných distribučných systémoch a konceptoch SCM
 • získate poznatky o tom, ako správne voliť distribučnú sieť a kalkulovať jej výkonové a ekonomické parametre
 • naučíte sa používať moderné logistické a informačné technológie pre distribúciu
 • budete vedieť aplikovať dostupné skladové systémy a skladové technológie
 • dozviete sa, ako používať rôznorodé systémy riadenia skladových lokácií
 • pochopíte, ako počítať a vyhodnocovať intenzitu manipulácie s materiálom
 • získate orientáciu v obalových technológiách
 • budete sa vedieť orientovať v dopravných systémoch a ich parametroch
 • zistíte, ako používať systematické projektovanie pre návrhy dispozícií (lay-out) skladov a výrobných prevádzok
 • pochopíte zásady logistiky nebezpečných vecí
 • budete rozumieť trendom v oblasti city-logistiky
 • naučíte sa používať moderné identifikačné systémy a štandardy GS1

Cieľová skupina

 • manažérom logistiky,
 • vyšším podnikovým manažérom,
 • vedúcim nákupu – výroby – predaja.

Obsahová náplň

 • Teoretické prístupy a definície logistiky distribúcie a skladovania
 • Service level
 • Distribučné systémy
 • Distribučné subjekty
 • Distribučné reťazce
 • Fyzická distribúcia
 • Distribučné stratégie
 • Distribučné siete
 • Náklady distribúciou
 • Incoterms
 • Skladovanie – funkcia Skladovanie – technológia
 • Skladovanie – organizácia a personál
 • Skladovanie – informačné systémy
 • Manipulačné systémy a interné doprava
 • Externý dopravné systémy
 • Moderné koncepry SCM (Supply Chain Management)
 • Postponement stratégie
 • Logistický postponement
 • Modelový príklad postponement stratégie v SCM
 • Automatická identifikácia (čiarové kódy a RFID – štandard GS1)

Lektor:
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.

Termíny kurzov

27.02.2018 - 28.02.2018

Uzávierka prihlášok: 20. február 2018

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ilona Hegerová
tel:
+421 2/682 865 *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť


Adresa
VKC Intenzíva, s.r.o., Kutlíkova 17 (budova Technopolu), 851 02 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 915 725 *** zobraziť

mobil:
+421 915 725 *** zobraziť

email:
treningy@... zobraziť

web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)