Marketing CIMA B (certifikovaný kurz)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

› naučíte sa predvídať a hodnotiť prítažlivosť podnikania na jednotlivých trhoch, › analýza a porozumenie trhom vám umožní zvoliť správne ciele a vhodnú stratégiu, › dokážete navrhnúť a obhájiť optimálne riešenie a ďalšie zručnosti, ktoré sú potrebné pre úspech v náročných marketingových a manažérskych pozíciách.

Cieľová skupina

› vedúci manažéroi marketingových a obchodných útvarov, › špecialisti na pozíciách product manager, brand manager, key account manager, › absolventi kurzu CIMA A, absolventi VŠ, ktorí absolvovali skúšku z marketingu, › podnikatelia a členovia top manažmentu, ktorí chcú strategicky riadiť svoje organizácie, firmy.

Obsahová náplň

1. sústredenie Základy manažmentu podniku; Strategický manažment podniku; Financovanie podniku; Investície v podniku; Náklady, kalkulácie, rozpočty; Príprava marketingového výskumu 2. sústredenie Realizácia marketingového výskumu; Spracovanie dát; Analýzy dát; Strategický marketingový manažment SBU; Detailná situačná analýza trhu; Predpoveď predaja, zisku a hodnotenie trhu 3. sústredenie Rozhodovanie v marketingu; Určenie koncepcie marketingovej stratégie; Stanovenie konkurenčnej stratégie (positioning); Procesné pojatie CRM; Tvorba marketingových stratégií; Exportný marketing a globálny marketing 4. sústredenie Rozhodovanie o nákupe; Rozhodovanie o produkte a cene; Rozhodovanie o distribúcii; Retailing; Brand management; Integrovaná marketingová komunikácia 5. sústredenie Web a internet komunikácia; Strategický model (počítačová simulácia); Implementácia marketingovej stratégie; Zhrnutie; Záverečná prípadová štúdia 6. sústredenie Príprava na certifikáciu

Lektor:
Českí a slovenskí lektori certifikovaní Českým inštitútom pre marketing CIMA

Termíny kurzov

24.03.2017 - 10.06.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 11 dní

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ilona Hegerová
tel: +421 2/682 865 74
e-mail: kurzy@intenziva.sk

Adresa
VKC INTENZÍVA, s.r.o., Bratislava, Kutlíkova 17 (budova Technopolu), 851 02 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 915 725 884
mobil: +421 915 725 884
email: treningy@tcg.sk
web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape