Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2018

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Problematika transferových cien sa stáva čoraz pálčivejšou otázkou tak pre daňovníkov, ktorí majú transakcie so zahraničnými závislými osobami, ale aj pre tých, ktorí uskutočňujú transakcie s tuzemskými prepojenými osobami. Každý rok zákon o dani z príjmov nesie so sebou zmeny, ktoré vytvárajú pre daňovníkov množstvo otázok. Aj v januári 2018 priniesla novela zákona o dani z príjmov opäť zmeny v súvislosti s transferovým ocenením, a to najmä v definícii závislej osoby. V januári 2017 sa uskutočnili zmeny v zákone o dani z príjmov v súvislosti s transferovým ocenením, a síce zmeny v definícii závislej osoby, zmeny v oblasti korešpondujúcej úpravy pre daňovníkov, ktorí uskutočňujú transakcie s tuzemskými závislými osobami, zmeny v § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov, zavedenie pojmu „kontrolovaná transakcia“, či zmeny v odsúhlasení metódy transferového oceňovania. Legislatívne zmeny zahŕňajú aj zdvojnásobenie pokút za porušenie princípu nezávislého vzťahu ak by došlo k úmyselnému vyhýbaniu sa plateniu daní. Aké zmeny sa udiali v oblasti transferového oceňovania, aká má byť správna dokumentácia, aby bola vhodným dôkazom pre správcu dane, v akom rozsahu a ktorú dokumentáciu mám vypracovať, čo je to vlastne princíp nezávislého vzťahu a ako aplikovať metódy transferového oceňovania? Práve s týmito a ďalšími otázkami Vám radi pomôžeme. Nezabúdajte, že dokumentáciu k transferovému oceňovaniu môže požadovať správca dane v odôvodnených prípadoch, čo nemusí byť vždy len daňová kontrola, a to do 15 dní. Preto je vhodné si dokumentáciu pripraviť vopred. Zúčastníte sa nášho seminára a pripravte si dokumentáciu, ktorá bude preukazovať, že Vaše ceny sú v súlade s princípom nezávislého vzťahu.

Cieľová skupina

Všetkým, ktorí by mali s problematikou transferového oceňovania pracovať v budúcnosti, alebo s ňou už pracujú a pritom si nie sú celkom istí, či postupujú správne

Obsahová náplň

 • Význam dokumentácie k transferovému oceňovaniu.
 • Kto a v akom rozsahu má vypracovať dokumentáciu k transferovému oceňovaniu v nadväznosti na usmernenie MF SR č.MF/014283/2016–724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • Funkčná a riziková analýza, jej význam a dopad na tvorbu transferovej ceny, ako aj jej interpretácia v dokumentácii.
 • Tradičné metódy transferového oceňovania (ako sa uplatňujú, silné a slabé stránky, príklady).
 • Ziskové metódy transferového oceňovania (ako sa uplatňujú, silné a slabé stránky, príklady).
 • Výber vhodnej metódy transferového oceňovania.
 • Porovnávacia analýza a jej jednotlivé etapy, časté problémy a chyby pri porovnávacej analýze.
 • Čo znamená, že transakcie sú porovnateľné a aké základné aspekty je potrebné si pri porovnávaní závislých a nezávislých transakcií všímať (tzv. faktory porovnateľnosti, napr. zmluvné podmienky, ekonomické podmienky, funkcie a riziká) a ako tieto aspekty vplývajú na transferovú cenu?
 • Osobitné aspekty dokumentácie (významnosť, jazyk, v ktorom je potrebné pripraviť dokumentáciu a pod.).
 • Obsah dokumentácie s ohľadom na rôzne typy transakcií ako transakcie, ktorých predmetom sú služby, transakcie s majetkom (hmotným a nehmotným majetkom), ako aj finančné transakcie.
 • Dokumentácia a odsúhlasenie metódy transferového oceňovania.
 • Dokumentácia a povolenie korešpondujúcej úpravy.
 • Diskusia.

Lektor:
Ing. Zdenka Karak - pracuje na oddelení kontroly medzinárodného zdaňovania na Daňovom úrade pre vybrané daňové subjekty v Bratislave. Venuje sa kontrole dane z príjmov právnickej osoby so zameraním na transferové oceňovanie a medzinárodné zdaňovanie.

Termíny kurzov

06.04.2018

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
11.05.2018

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
01.06.2018

8.30-16.00 (Žilina)

Prihlásiť sa
09.07.2018

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
24.08.2018

8.30-16.00 (Žilina)

Prihlásiť sa
27.09.2018

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
03.10.2018

8.30-16.00 (Žilina)

Prihlásiť sa
06.11.2018

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
18.12.2018

8.30-16.00 (Žilina)

Prihlásiť sa
18.01.2019

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
18.02.2019

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana Jánošíková
tel:
+421 2/330 052 *** zobraziť

mobil:
+421 915 692 *** zobraziť

email:
dana.janosikova@... zobraziť


Adresa
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava,Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/330 051 *** zobraziť

email:
dana.janosikova@... zobraziť

web: www.eseminare.sk

Adresa
Verlag Dashöfer, s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)