Kurz: Katastrálny zákon v praxi - aktuálne otázky katastrálneho zákona

Popis kurzu

Cieľom seminára je odborná diskusia a riešenie konkrétnych prípadov z praxe účastníkov so zameraním hlavne na zápis vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam, predmet evidovania v katastri nehnuteľností, práva a povinnosti vlastníkov nehnuteľností voči katastru nehnuteľností.Obsah kurzu

  1. Katastrálne konanie,
  2. Zápis práv k nehnuteľnostiam,
  3. Konanie o povolení vkladu,
  4. Vznik, zmena alebo zánik práva k nehnuteľnostiam, ktoré vzniklo rozhodnutím štátneho orgánu, vydražením(§ 34 ),
  5. Možnosť či nemožnosť čiastočného zápisu listiny,
  6. Zamedzenie ďalšieho zápisu duplicitných vlastníctiev,
  7. Formálne podmienky zápisu listín podmieňujúce zapísanie úkonov do katastra (§ 42),
  8. Pripravované zmeny,
  9. DiskusiaCieľová skupina

Seminár je pripravený pre odbornú verejnosť, ktorá sa zaoberá oblasťou nehnuteľností, zástupcov a právnikov firiem, ministerstiev a štátnych inštitúcií, advokátov a koncipientov.Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com


Organizátor