Kurz: Business analýza - BABOK & TOGAF (vzdělávací cyklus)

Popis kurzu

Ucelený vzdělávací cyklus

Kompletní vzdělávací cyklus pro business analytiky, který prochází nejen všechny dovednosti, které analytik pro svou práci potřebuje, ale i řadu pracovních postupů a proces business analýzy. Kompletní cyklus svým rozsahem plně pokrývá metodiku BABOK i významnou část procesního modelu TOGAF

Vzdělávání, koučink, rozvoj týmu

Cílem programu je poskytnout odborné informace, ale zajistit rozvoj celého týmu. Program se proto kombinuje řadu různých forem:

 • Odborné semináře
 • Praktické kurzy
 • Odborný koučink
 • Týmovou práci zaměřenou na zlepšování kvality práce celého týmuObsah kurzu

Ucelený cyklus zahrnuje řadu vzdělávacích bloků, ze kterých se vybírají bloky s ohledem na typ práce a aktuální znalosti pracovníků: Bloky zaměřené na oblast procesních dovedností:

 • Plánování a řízení analýzy
 • Sběr požadavků
 • Analýza požadavků
 • Enterprise analýza
 • ADM – proces analýzy podle TOGAF
 • Ověřování návrhu
 • Metodika práce analytiků

Kurzy konkrétních nástrojů a technik Jazyk BPMN Jazyk ArchiMate UML pro analytiky Enterprise Architect pro analytiky Caliber RM – nástroj správy a řízení požadavků

Další součástí vzdělávacího programu jsou praktické kurzy různého zamření:

 • Výpočet náročnosti úlohy
 • Metriky v IT projektu
 • Vedení debaty – metoda 6 klobouků (SixHats mathod)
 • Myšlenkové mapy – efektivní individuální i skupinová práce
 • Řízení organizačních změn
 • Business Case – výpočet efektivity projektu
 • Feasiblity Study – studie proveditelnosti
 • Požadavky na business analytika
 • Metody řízeného rozhodováníCieľová skupina

business analytici procesní analytici pracovníci odpovědní za rozvoj businessu ve firmách vedoucí IT týmůKontaktná osoba

Petra Nadrchalová
+420 222 360 770
skoleni@pdqm.cz


Organizátor