Kurz: Španělština pro začátečníky- celoroční kurz

Popis kurzu

rozvoj všeobecného jazyka s důrazem na praktické užití jazyka v každodenních situacích (osobních i pracovních), na zlepšení komunikačních dovednosti a získání jistoty a schopnosti reagovat v jakékoliv situaci. Pozornost je věnována všem jazykovým dovednostem – čtení a poslech s porozuměním, ústní i písemný projev.Obsah kurzu

Náplň kurzu je vždy dána úrovní. Studium vede ke zvýšení úrovně dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ( rozvoj všech dovedností – gramatika, mluvení, psaní, poslechové porozumění).

Výuka probíhá 1 x týdně od 4.10.2017 po dobu 34 týdnů (celkem 68 vyučovacích hodin), vždy ve středu od 18:00 do 19:30. Kurz je vhodný pro „falešné“ začátečníky se základy jazyka. Učebnice (Aventura 1) nejsou zahrnuty v ceně kurzu.Cieľová skupina

dospělí zájemci (bez omezení věku, profese) z řad veřejnosti i zaměstnanci firem bez nároku na odbornou specializaci,Kontaktná osoba

Mgr. Miriam Cekotová
+420 577 222 067
info@elingua.cz


Organizátor