DETAIL KURZU

DPH - novely zákona za rok 2018 a od 1.1.2019-Ing. Ľ.Kožíková

Od:

Agentúra PRO

Bratislava

Popis kurzu

Cieľom tohto odborného školenia je oboznámiť odbornú verejnosť so schválenými novelami a pripravovanými zmenami zákona o DPH a riešenie odborných dotazov účastníkov

Obsah kurzu

Zmeny v zákone o DPH za rok 2018 povinnosti platiteľov v poslednom zdaňovacom období roka 2018 vybraté okruhy DPH Inštitút zábezpeky na daň – zrušenie, vrátenie zloženej zábezpeky Nová definícia obratu Dodanie tovaru a služby pri použití poukazu – zavedenie nových pravidiel uplatňovania DPH Miesto dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania, elektronických služieb Zmeny pri cezhraničnom lízingu Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri poľnohospodárskych plodinách a tovarov z kovov a zjednodušená faktúra Zmeny v zdaňovaní pri dodaní stavby a prenájme nehnuteľnosti Vrátenie dane cestujúcim z tretích štátov informácia o novele zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2019 diskusia

Cieľová skupina

  • účtovníci, audítori, ekonómovia
  • živnostníci a iné SZČO
Poznámka k cene

3,60 eur - doplatok za teplý obed v prípade záujmu (tí, ktorí si nedoplatia obed dostanú bagetu)

Kontaktná osoba

Ing. Ľubica Stanovská
+421 905 795 501
info@agenturapro.sk

Hodnotenie
Organizátor