Detail kurzu

Manažérska komunikácia - kombinovaná metóda, e-learning a praktická časť

MEGA Education s.r.o.

Popis kurzu

Naučiť sa úspešne prijímať a odovzdávať informácie. Zdokonaliť sa vo vnímaní a porozumení rôznych typov zamestnancov. Zvládnuť základné techniky efektívnej komunikácie a predísť tak narúšaniu vzťahov. Vedieť zvládnuť náročné situácie v komunikácii so zamestnancom.

Obsah kurzu

Sebapoznanie a poznanie iných Pravidlá komunikácie manažéra a zamestnanca, komunikačný cyklus Aktívne počúvanie Ako poskytovať informácie Zadávanie úloh a kontrola Poskytovanie a prijímanie spätnej väzby Motivácia zamestnancov, motivačný rozhovor Hodnotenie zamestnancov, hodnotiaci rozhovor Bariéry v komunikácii a úloha manažéra v ich prekonávaní Zdroje nedorozumení, príčiny napätia v komunikácii so zamestnancami Nácvik komunikácie s kritickým typom zamestnanca Asertívne riešenie náročných situácií

Cieľová skupina

všetky úrovne manažmentu

Poznámka k cene

Cena zahŕňa občerstvenie a študijný materiál. Fyzické osoby – zľava 20%.

Kontaktná osoba

Mária Pipová
0918 329305; 0917 866730
mega@megaeducation.sk

Hodnotenie
Organizátor