Kurz: Corel Draw - začiatočník, pokročilý, expert, komplet

Popis kurzu

⇒ osvojiť si prácu v grafickom programe Corel Draw na požadovanej úrovni – kurz realizujeme pre začiatočníkov, pokročilejších alebo ho účastníci kurzu môžu absolvovať v kompletnom balíku

⇒ osvojiť si najčastejšie používané nástroje a voľby v programe,

⇒ vytváranie ľubovoľných objektov pomocou vektorovej grafiky,

⇒ osvojenie si nástrojov pri presnom polohovaní – zarovnaní aj vrstvení objektov,

⇒ získať znalosti potrebné pri vytváraní reklamných letákov, vizitiek, inzerátov a pod.

⇒ VaV TIP: Neplaťte za svoj kurz a absolvujte ho úplne ZADARMO. Požiadajte svoj ÚPSVaR o preplatenie kurzu cez projekt RE-PAS čím skôr. Viac sa dozviete na webstránke vavakademy.sk alebo na linke VaV Akademy: 0948 996 639.

⇒ Kompletnú ponuku počítačových kurzov VaV nájdete TU: http://www.vavakademy.sk/…tacove-kurzy



Obsah kurzu

⇒ kurz v rozsahu 16 vyučovacích hodín, pre účastníkov cez projekt RE-PAS odporúčame kompletný balík kurzu s rozsahom 48 hodín

⇒ vysvetlenie základov programu Corel Draw (globálne nastavenia, funkcie a využitie v praxi),

⇒ praktická orientácia v počítačovej grafike – v rastrovej a vektorovej grafike,

⇒ nácvik zručností pri práci so správou súborov, objektov a možnosťami a ich úprav,

⇒ osvojenie si prácu s objektmi a základnými pojmami, ktoré sa k tomu viažu, možnosti kreslenia objektov (ich výber, úpravy, usporiadanie, spájanie, kótovanie objektov a používanie obrysov),

⇒ praktické osvojenie kreslenia úsečiek a kriviek,

⇒ nácvik práce s textom v programe (zadávanie, úprava, formátovanie textu aj prepracovanie, či importovanie textu),

⇒ vysvetlenie a nácvik práce vo sfére farieb (rozdiely medzi RGB a CMYK, postscriptové výplne),

⇒ vysvetlenie a nácvik práce vo sfére efektov.



Cieľová skupina

⇒ osoby, ktoré už majú základy práce s PC a chcú sa naučiť pracovať s grafickým programom,

⇒ podnikatelia, ktorí inzerujú svoje produkty a služby,

⇒ zamestnanci na PR a manažérskych oddeleniach,

⇒ osoby, ktoré sa chcú zdokonaliť v PC zručnostiach.



Poznámka k cene

Kurz ZADARMO (preplatený úradom práce) cez projekt RE-PAS. Pre samoplatcov cena od 119 € po využití zliav - základná cena kurzu 259,2 €. Možnosť splátok bez navýšenia.



Kontaktná osoba

Mgr. Marcela Anderková
+421 948 996 639
info@vav.sk


Organizátor