Detail kurzu

Škola tradičných stavebných remesiel 2022 - VZLÍNAJÚCA VLHKOSŤ A SOLI V HISTORICKÝCH OBJEKTOCH - SÚVISLOSTI A OPATRENIA

Academia Istropolitana Nova

Popis kurzu

TÉMA KURZU: OBNOVA HISTORICKÝCH DREVENÝCH OKIEN

Predpokladom kvalitnej a udržateľnej obnovy historických stavieb je znalosť tradičných stavebných postupov a materiálov a tiež ovládanie zručností pri ich používaní. Škola remesiel preto už od roku 2014 ponúka v tejto oblasti vzdelávanie a tréning – prebehlo už niekoľko školení o tradičných vápenných technológiách a tiež o obnove drevených brán a okien s využitím tradičných produktov na báze ľanového oleja. Školenie v roku 2022 bude venované tradičným stavebným technológiám, ktoré sa používajú pri obnove historických fasád.

Obsah kurzu

Školenie sa bude konať v dňoch 26. - 28. 10. 2022 v priestoroch Infocentra vo Svätom Jure (teoretická časť) a praktická časť na vybranom objekte v Mestskej pamiatkovej rezervácii Svätý Jur.

KONTAKTY Academia Istropolitana Nova Prostredná 47/a 900 21 Svätý Jur Tel.:+421/2/449­70453; e-mail: bhcd@ainova.sk; Kontaktná osoba: Zuzana Svitková, www.ainova.sk

Cieľová skupina

Cieľové skupiny projektu

  • majitelia stavieb tradičnej architektúry v Bratislavskom kra­ji
  • stavební remeselníci v regióne
  • odborná verejnosť
  • široká verejnosť Bratislavského kraja
  • miestna a regionálna samospráva


Poznámka k cene

bezplatne

Kontaktná osoba

Zuzana Svitková
+421 2/449 704 53
bhcd@ainova.sk

Hodnotenie
Organizátor