Podvojné účtovníctvo

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

  • realizovať hlavný cieľ účtovníctva – zobrazovať ekonomickú realitu podniku
  • vedieť uskutočňovať účtovné operácie v systéme podvojného účtovníctva
  • vedieť samostatne spracovať a viesť účtovnú, štatistickú agendu
  • poznať a správne uplatňovať daňovú legislatívu v praxi

Cieľová skupina

Absolvent modulu má odborné znalosti, zručnosti a kompetencie z oblasti podvojného účtovníctva a praktické skúsenosti s vedením podvojného účtovníctva na počítači. Je schopný samostatne účtovať bežné účtovné operácie a zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve. Pozná a ovláda príslušné zákonné normy týkajúce sa vedenia podvojného účtovníctva ako Zákon o účtovníctve, postupy účtovania pre podnikateľov a ďalšie súvisiace predpisy.

Obsahová náplň

Právna úprava podvojného účtovníctva v SR Majetok a zdroje krytia majetku, kolobeh majetku, Súvaha Účtovné záznamy Hospodárske operácie, účtovné prípady Sústava účtov v sústave PU, pravidlá účtovania Syntetická evidencia, analytická evidencia Oceňovanie v účtovníctve Účtová trieda 2 – Finančné účty Dlhodobý majetok Účtová skupina 01 – DNM 02 – DHM – odpisovaný 03– DHM neodpisovaný Účtová trieda 1 – Zásoby, 11 – Materiál Účtová skupina 13 – Tovar, 12 – Zásoby Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky Účtová trieda 5 – Náklady, účtová trieda 6 – Výnosy Archivácia účtovných dokladov Účtovná uzávierka, účtovná závierka

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 162 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Šimová Jana, PhDr.
tel:
+421 911 454 *** zobraziť

email:
avprievidza@... zobraziť


Adresa
Bakalárska 2, 97101 Prievidza

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 911 454 *** zobraziť

mobil:
+421 911 454 *** zobraziť

email:
avprievidza@... zobraziť

web: www.aveducation.sk

Adresa
Akadémia vzdelávania Prievidza
Bakalárska 2, Prievidza Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)