DETAIL KURZU

Podvojné účtovníctvo

Od:

Akadémia vzdelávania Prievidza

Prievidza

Popis kurzu

  • realizovať hlavný cieľ účtovníctva – zobrazovať ekonomickú realitu podniku
  • vedieť uskutočňovať účtovné operácie v systéme podvojného účtovníctva
  • vedieť samostatne spracovať a viesť účtovnú, štatistickú agendu
  • poznať a správne uplatňovať daňovú legislatívu v praxi
Obsah kurzu

Právna úprava podvojného účtovníctva v SR Majetok a zdroje krytia majetku, kolobeh majetku, Súvaha Účtovné záznamy Hospodárske operácie, účtovné prípady Sústava účtov v sústave PU, pravidlá účtovania Syntetická evidencia, analytická evidencia Oceňovanie v účtovníctve Účtová trieda 2 – Finančné účty Dlhodobý majetok Účtová skupina 01 – DNM 02 – DHM – odpisovaný 03– DHM neodpisovaný Účtová trieda 1 – Zásoby, 11 – Materiál Účtová skupina 13 – Tovar, 12 – Zásoby Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky Účtová trieda 5 – Náklady, účtová trieda 6 – Výnosy Archivácia účtovných dokladov Účtovná uzávierka, účtovná závierka

Cieľová skupina

Absolvent modulu má odborné znalosti, zručnosti a kompetencie z oblasti podvojného účtovníctva a praktické skúsenosti s vedením podvojného účtovníctva na počítači. Je schopný samostatne účtovať bežné účtovné operácie a zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve. Pozná a ovláda príslušné zákonné normy týkajúce sa vedenia podvojného účtovníctva ako Zákon o účtovníctve, postupy účtovania pre podnikateľov a ďalšie súvisiace predpisy.

Poznámka k cene

možnosť preplatenia cez UPSVaR - REPAS

Kontaktná osoba

Šimová Jana, PhDr., MBA
+421 911 454 254
avprievidza@gmail.com

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať