Mzdové účtovníctvo

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

  • oboznámiť účastníkov kurzu so všeobecnými právnymi predpismi, ktoré súvisia so mzdovou a personálnou problematikou,
  • naučiť účastníkov kurzu systém výpočtu miezd v rámci rôznych skupín (študenti, dôchodcovia, skrátené pracovné pomery, pracovné povery všeobecné, pracovné pomery v rámci dohôd, konatelia a štatutári),
  • naučiť poznať pracovno – právnu problematiku a jej uplatnenie v praxi,
  • poznať mzdovo – personálnu problematiku,
  • poznať problematiku všetkých druhov poistného a vedieť vypočítať a určiť výšku poistného,
  • poznať problematiku daní z príjmov zo závislej činnosti, vedieť určiť výšku preddavku a urobiť ročné zúčtovanie dane.

Cieľová skupina

  • záujemci, ktorí si chcú rozšíriť svoju kvalifikáciu v rámci mzdového účtovníctva,
  • záujemci, ktorí sa chcú uplatniť v profesii mzdového účtovníka,
  • nezamestnaní v rámci rekvalifikačných kurzov so vzťahom k mzdovej a personálnej problematike.

Obsahová náplň

Právna úprava mzdového účtovníctva v SR Pracovnoprávne vzťahy Pracovný pomer Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru Mzda a náhrada mzdy Zdravotné poistenie Sociálne poistenie Dávkové vzťahy Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov, písomná práca Mzdovo – personálna problematika, špecifiká Vnútroorganizačné smernice

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 87 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Šimová Jana, PhDr.
tel:
+421 911 454 *** zobraziť

email:
avprievidza@... zobraziť


Adresa
Bakalárska 2, 971 01 Prievidza

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 911 454 *** zobraziť

mobil:
+421 911 454 *** zobraziť

email:
avprievidza@... zobraziť

web: www.aveducation.sk

Adresa
Akadémia vzdelávania Prievidza
Bakalárska 2, Prievidza Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)