DETAIL KURZU

Mzdové účtovníctvo

Od:

Akadémia vzdelávania Prievidza

Prievidza

Popis kurzu

  • oboznámiť účastníkov kurzu so všeobecnými právnymi predpismi, ktoré súvisia so mzdovou a personálnou problematikou,
  • naučiť účastníkov kurzu systém výpočtu miezd v rámci rôznych skupín (študenti, dôchodcovia, skrátené pracovné pomery, pracovné povery všeobecné, pracovné pomery v rámci dohôd, konatelia a štatutári),
  • naučiť poznať pracovno – právnu problematiku a jej uplatnenie v praxi,
  • poznať mzdovo – personálnu problematiku,
  • poznať problematiku všetkých druhov poistného a vedieť vypočítať a určiť výšku poistného,
  • poznať problematiku daní z príjmov zo závislej činnosti, vedieť určiť výšku preddavku a urobiť ročné zúčtovanie dane.
Obsah kurzu

Právna úprava mzdového účtovníctva v SR Pracovnoprávne vzťahy Pracovný pomer Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru Mzda a náhrada mzdy Zdravotné poistenie Sociálne poistenie Dávkové vzťahy Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov, písomná práca Mzdovo – personálna problematika, špecifiká Vnútroorganizačné smernice

Cieľová skupina

  • záujemci, ktorí si chcú rozšíriť svoju kvalifikáciu v rámci mzdového účtovníctva,
  • záujemci, ktorí sa chcú uplatniť v profesii mzdového účtovníka,
  • nezamestnaní v rámci rekvalifikačných kurzov so vzťahom k mzdovej a personálnej problematike.
Poznámka k cene

možnosť preplatenia cez UPSVaR - REPAS

Kontaktná osoba

Šimová Jana, PhDr., MBA
+421 911 454 254
avprievidza@gmail.com

Hodnotenie
Organizátor