DETAIL KURZU

Implementácia normy ISO 50001:2011

Od:

DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Účastníci kurzu sa oboznámia s požiadavkami normy ISO 50001:2011. Účastníci kurzu sa naučia ako implementovať požiadavky normy vo svojej spoločnosti a ako integrovať normu ISO 50001 do už existujúcich systémov manažérstva.

Obsah kurzu

 Výklad požiadaviek normy ISO 50001:2011 – úvod, rozsah, termíny a definície  Význam a prínos implementácie systému energetického manažmentu v organizácií  Požiadavky na uplatňovanie energetického manažmentu v organizácií  Energetická politika a energetické plánovanie  Spoločné požiadavky ISO 14001 a ISO 50001  Praktické príklady k efektívnemu riadeniu energetického manažmentu v organizácií  Praktické príklady ako integrovať normu ISO 50001 s ostatnými normami (napr. s ISO 14001, OHSAS 18001) systému manažérstva  Diskusia

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých, ktorým záleží na zodpovednom prístupe k životnému prostrediu a tiež všetkým, ktorí sú zodpovední za hospodárenie s energiami v rámci vlastnej organizácie.

Kontaktná osoba

Daniela Matyášová
+421 2/444 552 82
daniela.matyasova@dnvgl.com

Hodnotenie
Organizátor