Detail kurzu

Implementácia normy ISO 50001:2018

DNV Business Assurance Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

Účastníci kurzu sa oboznámia s požiadavkami normy ISO 50001:2018. Účastníci kurzu sa naučia ako implementovať požiadavky normy vo svojej spoločnosti a ako integrovať normu ISO 50001 do už existujúcich systémov manažérstva.

Obsah kurzu

  • Výklad požiadaviek normy ISO 50001:2018 - úvod, rozsah, termíny a definície
  • Význam a prínos implementácie systému energetického manažmentu v organizácií
  • Požiadavky na uplatňovanie energetického manažmentu v organizácií
  • Energetická politika a energetické plánovanie
  • Spoločné požiadavky ISO 14001 a ISO 50001
  • Praktické príklady k efektívnemu riadeniu energetického manažmentu v organizácii
  • Praktické príklady integrácie normy ISO 50001 s ostatnými normami systémov manažérstva (napr. s ISO 14001, ISO 45001) 
  • Diskusia

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých, ktorým záleží na zodpovednom prístupe k životnému prostrediu a tiež všetkým, ktorí sú zodpovední za hospodárenie s energiami v rámci vlastnej organizácie.

Certifikát áno Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté školiace materiály, obed a občerstvenie.

Hodnotenie
Organizátor