Jazykové kurzy - Angličtina, Nemčina, Španielčina, Francúzština, Ruština, Taliančina, Maďarčina, Poľština, Čínština

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Sprostredkovať frekventantom kurzu jazykové vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia dohovoriť sa vo všetkých dôležitých situáciách bežného života.

absolvent je schopný:
porozumieť bežným rozhovorom a aktívne sa do nich zapojiť
porozumieť textom, ktoré sa tematicky dotýkajú bežného života

Cieľová skupina

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Obsahová náplň

Prezenčné kurzy všeobecnej angličtiny, nemčiny, španielčiny, francúzštiny, taliančiny, ruštiny, maďarčiny, poľštiny, čínštiny vo všetkých vedomostných stupňoch.

Metódy výučby:
výklad a precvičovanie gramatických javov v konkrétnych situáciách
precvičovanie výslovnosti
nácvik pochopenia hovoreného slova (na počúvaní autentických dialógov, hlásení, diskusií) so zadaním úloh
práca vo dvojiciach (interview a dialógy medzi frekventantmi v simulovaných situáciách)
práca v skupinách (projektové práce)
práca s rôznymi textovými druhmi so zadaním úloh
diskusie na predpísané témy vedené lektorom
hry zamerané na rozvoj komunikatívnej zručnosti
písanie denníka, listov, pozvánok, zážitkov, príbehov a úvah

Spôsob ukončenia: Záverečná skúška pozostáva z dvoch častí: písomnej a ústnej, preverí sa ňou ovládanie všetkých jazykových zručností. Absolvent môže získať certifikát Akadémie vzdelávania:

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Bc. Eva Haragová
mobil:
+421 902 930 *** zobraziť

email:
kurzylm@... zobraziť


Adresa
Ul. 1. Mája 697/26 (budova Centrumu,2. poschodie), 031 01 Liptovský Mikuláš

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 902 930 *** zobraziť

mobil:
+421 902 930 *** zobraziť

email:
kurzylm@... zobraziť

web: www.avtatry.sk

Adresa
Akadémia vzdelávania Tatry s. r. o., pobočka Liptovský Mikuláš
Ul. 1. Mája 697/26 , Liptovský Mikuláš Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)