Bratislava - mestská časť Nové mesto

Právne minimum pre zahraničných manažérov - základná podnikateľská legislatíva SR v angličtine - Legal Basics for Foreign Managers in English

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Skúsený lektor poskytne prehľad slovenskej relevantnej podnikateľskej legislatívy v anglickom jazyku.

Cieľová skupina

Zahraniční riadiaci pracovníci, pracovníci obchodu, personalisti a všetci, ktorí k svojej práci potrebujú znalosti o tom, aké sú základné pravidlá podnikania a zamestnávania na Slovensku (Obchodný zákonník, Zákonník práce…).

Participation in the seminar is suitable for: foreign executives, sales and HR specialists, recruiters and all those who need to review and improve their skills, knowledge and practical experience of the rules of Business and Employment Law in Slovakia (Commercial Code, the Labour Code …). Working languages: English

Obsahová náplň

1. Formy podnikania na Slovensku

 • Právny rámec podnikania – živnostenská činnosť a podnikanie prostredníctvom obchodných spoločností
 • Druhy obchodných spoločností, charakteristika a rozdiely
 • Výkonné a legislatívne metódy riadenia a vedenia spoločností, vzťahy medzi manažmentom, vlastníkmi, zamestnancami, dodávateľmi a odberateľmi, štátnou správou…,ich práva a povinnosti

2. Zmluvy v podnikateľskej praxi

 • Dvojitá regulácia zmlúv podľa Obchodného a Občianskeho zákonníka
 • Spôsoby uzatvárania zmlúv, problematické otázky (objednávky a prijatie objednávok, všeobecné zmluvné podmienky)
 • Dodržiavanie a porušenie zmluvných podmienok, opravné prostriedky, ukončenie zmluvy

3. Pracovno-právne vzťahy

 • Všeobecné formy spolupráce so spoločnosťou – sebazamestnávanie, pracovný pomer na dobu neurčitú, určitú, pracovné agentúry
 • Zákonník práce a typy pracovných pomerov, – charakteristika a rozdiely
 • Typické pracovné podmienky – dĺžka pracovného pomeru, práva, povinnosti a zodpovednosť zamestnancov a zamestnávateľov…
 • Ukončenie pracovného pomeru

Seminar´s objectives

 1. Forms of Doing Business in Slovakia
 • legal framework of conducting business – trade licences and incorporation
 • business companies in Slovakia, characteristics and differences
 • corporate governance and fundamental changes in company life
 1. Contracts in Business Practice
 • dual regulation of contracts – Civil Code and Commercial Code
 • contract formation, problematic issues (order and acceptance, general contract terms)
 • performance and breach of contract, remedies, termination
 1. Employment relationships
 • general forms of cooperation with company – self-employment, employees, employment agencies
 • Labour Code and types of employment relationships – characteristics and differences
 • typical terms of employment – duration, non-competition clause, liability of employees
 • termination of employment

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť


Adresa
Business centrum MATADOR, Bojnická 3, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.vzdelavame.sk

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)