Riadenie a vedenie ľudí / Leadership

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • Poznať efektívne prístupy vedenia ľudí v zmysle riadenia a zvyšovania výkonnosti
 • Poznať potenciál tímu, ktorý manažér vedie a možností jeho využitia
 • Pochopiť vývojové charakteristiky tímu a cielene ich ovplyvňovať
 • Osvojiť si nové návyky a postupy v manažérskej práci
 • Sebapoznanie

Cieľová skupina

manažéri, vedúci tímov, teamleaderi spoločností

Obsahová náplň

VEDENIE ĽUDÍ – ROLA MANAŽÉRA

 • Riadenie procesu a vedenie ľudí – 2 hlavné zodpovednosti manažéra vo vzťahu k riadeniu výkonnosti
 • Som manažér, alebo líder? – výhody a riziká
 • Kto som ja a kto ste vy – identifikácia silných stránok a rezerv manažérskeho štýlu
 • Profesionalita a vyspelosť zamestnancov – môj zdroj informácií pre posudzovanie v hodnotiacom procese

ŠTÝLY VEDENIA A MOTIVÁCIA ZAMESTNANCOV

 • Môj preferovaný štýl vedenia – autodiagnostika prostredníctvom dotazníka
 • Ktorý štýl vedenia je motivujúci?
 • Pracovná klíma a výkonnosť zamestnancov
 • Motivácia pri riešení úloh – tímová hra
 • Čo možno robiť lepšie – podpora tímovej spolupráce

STAVBA TÍMU A TÍMOVÁ SPOLUPRÁCA

 • Skupina verzus tím
 • Kedy je tím efektívny? (znaky efektívneho tímu)
 • Zloženie tímu a tímové roly
 • Ako lepšie využiť súčasné zloženie môjho tímu?

VEDENIE TÍMU K ZVYŠOVANIU VÝKONNOSTI

 • Fázy vývoja tímu a vyspelosť zamestnancov
 • Motivácia tímu a výkonnosť
 • Proaktivita a reaktivita v tímovom správaní
 • Prípadové štúdie riešenia tímových situácií a spätná väzba

PLÁN OSOBNÉHO ROZVOJA S ORIENTÁCIOU NA EFEKTÍVNY LEADERSHIP

Lektor:
PhDr. Daniela Mináčová

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní tréningu

Termíny kurzov

19.03.2018 - 20.03.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Ina Matiašková
mobil:
+421 915 725 *** zobraziť

email:
treningy@... zobraziť


Adresa
Svetlá 10, 811 02 Bratislava 1

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 915 725 *** zobraziť

mobil:
+421 915 725 *** zobraziť

email:
treningy@... zobraziť

web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)