Riadenie a vedenie ľudí

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom tréningového programu je naučiť sa spoznať a ovplyvniť svoj manažérsky štýl a využívať svoje prirodzené vodcovské zručnosti. Následne sa manažéri naučia viesť zamestnancov tak, aby boli angažovaní, pracovali efektívnejšie a vzťahy na pracovisku sa upevnili. Nadobudnú zručnosti na efektívne využívanie času, nájdu spôsob ako rozvíjať seba i podriadených a ako úspešne riadiť svoju kariéru.

Cieľová skupina

Manažéri a vedúci zamestnanci spoločností

Obsahová náplň

 • riadenie pomocou osobných cieľov
 • štýly vedenia – ich výhody a nevýhody
 • efektivita práce manažéra
 • vedenie podľa kompetencií
 • zásady individuálnej práce s ľuďmi
 • ako získať pracovníkov pre splnenie úloh
 • ako zadávať úlohy
 • ako kontrolovať
 • predchádzanie a riešenie konfliktov
 • vytváranie pravidiel hry
 • motivačné techniky
 • koučing a rozvoj zamestnancov, prínos koučingu pre manažéra a pre pracovníka
 • čo je to delegovanie, aký je rozdiel medzi rozdelením úloh a príkazom
 • základné pravidlá, ktoré je potrebné dodržať pri delegovaní
 • aktívne počúvanie
 • poskytovanie a prijímanie spätnej väzby
 • sebapoznanie a riadenie vlastného rozvoja

Lektor:
Skúsená dynamická lektorka so psychologickým vzdelaním a vynikajúcimi výsledkami v tréningoch pre stredný a vyšší manažment zameraných na komunikáciu, riadenie a vedenie ľudí, prezentácie a lektorské zručnosti.

Typ a platnosť osvedčenia:
osvedčenie o absolvovaní

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Ina Matiašková
tel:
+421 905 325 *** zobraziť

mobil:
+421 905 325 *** zobraziť

email:
treningy@... zobraziť


Adresa
Svetlá 10, 811 02 Bratislava 1

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 915 725 *** zobraziť

mobil:
+421 915 725 *** zobraziť

email:
treningy@... zobraziť

web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)