Bratislava - mestská časť Nové mesto

Ostatná novela exekučného zákona - najdôležitejšie zmeny a aplikačné problémy

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Miesto konania: Business centrum MATADOR, Bojnická 3, Bratislava
 • Cena: 120 € (100 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: Zľava pri registrácii: 2 účastníkov z jednej spoločnosti: 5 % zľava 3 – 4 účastníkov z jednej spoločnosti: 10 % zľava 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti: 15 % zľava
 • Organizátor: BPM Slovakia, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

1. Ciele novely, jej povaha, predchádzajúce novely Exekučného poriadku

2. Najdôležitejšie zmeny:

 • verejnoprávne:
 1. zavedenie inštitútu kontroly exekučnej činnosti ako novej formy kontroly pre prípad nakladania súdneho exekútora s peňažnými prostriedkami,
 2. zavedenie povinnosti súdneho exekútora poukazovať peňažné prostriedky prijaté pri výkone exekučnej činnosti na osobitný bankový účet,
 3. zavedenie inštitútu konečného vyúčtovania exekučného konania,
 4. predĺženie lehôt na vznesenie námietok proti trovám exekúcie a ďalším trovám exekúcie,
 5. vylúčenie devolutívneho účinku odvolania a práva generálneho prokurátora podať mimoriadne dovolanie proti výroku o trovách exekúcie pri jej zastavení,
 6. zvýšenie transparentnosti zavedením zverejňovania dôležitých skutočností týkajúcim sa postavenia a činnosti súdneho exekútora,
 7. zakotvenie dohody o elektronickej komunikácii so záujmovým združením bánk a pobočiek zahraničných bánk na účely poskytovania súčinnosti súdnym exekútorom,
 • súkromnoprávne:
 1. zavedenie lehoty na poukázanie peňažných prostriedkov prijatých súdnym exekútorom pri výkone exekúcie oprávnenému, písomné potvrdenie o splnení dlhu, pokynové uznesenie,
 2. stanovenie pravidiel pre započítanie plnenia prijatého alebo vymoženého z majetku povinného,
 3. zavedenie úpravy, podľa ktorej bude mať plnenie exekútorovi účinky splnenia dlhu pre dlžníka,
 4. zavedenie inštitútu vyúčtovania exekučného konania.

3. De lege ferenda

 1. novela Exekučného poriadku, ktorá je predmetom legislatívneho procesu v Národnej rade SR,
 2. register exekúcií.

4. Diskusia

Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov a právnikov firiem a spoločností.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť


Adresa
Business centrum MATADOR, Bojnická 3, 83104 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.bpm-educat.com

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)