Detail kurzu

Emocionálna inteligencia a úspešnosť v zamestnaní

TOP CONSULT GROUP, s.r.o.

Popis kurzu

Účastníci v závere:

 • Budú poznať svoje silné stránky a osvoja si nové návyky s cieľom zvyšovania svojho EQ
 • Podporia vlastnú kreativitu, sebadôveru a spoločenské kompetencie
 • Budú lepšie rozumieť svojmu sociálnemu okoliu a ľuďom v tíme
 • Budú výkonnejšími zamestnancami, lídrami, vedúcimi tímov

Obsah kurzu

Program pozostáva z 3 blokov orientovaných na porozumenie emocionálnej inteligencii a na rozvoj účastníkov:

 1. Emocionálna inteligencia v živote a práci
 2. 5 aspektov EQ a ich význam pre individuálnu úspešnosť
 3. Možnosti rozvoja vlastnej emocionálnej inteligencie

1. EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA V ŽIVOTE A PRÁCI

 • Význam emocionálnej inteligencie v praxi a osobnom živote
 • Emócie a ich vplyv na naše správanie
 • Moje predpoklady v oblasti EQ – auto diagnostika prostredníctvom dotazníka

2. PÄŤ ASPEKTOV EQ A ICH VÝZNAM PRE INDIVIDUÁLNU ÚSPEŠNOSŤ

 • SEBAPOZNANIE – ako sa vidím a ako ma vidia iní
 • SEBAVEDOMIE, SEBA RIADENIE – spôsob myslenia a postoj k sebe samému
 • SEBA MOTIVÁCIA – čo ma motivuje?
 • VNÍMANIE DRUHÝCH – SCHOPNOSŤ EMPATIE – empatia ako pomocník v komunikácii
 • ANGAŽOVANOSŤ A SOCIÁLNE KOMPETENCIE – zvyšovanie vlastného vplyvu na iných

3. MOŽNOSTI ROZVOJA VLASTNEJ EMOCIONÁLNEJ INTELIGENCIE – čo môžem robiť lepšie v jednotlivých aspektoch EQ?

 • Chyby v myslení
 • Odbúravanie nesprávnych návykov
 • Moje pracovné motivátory
 • Tréning schopnosti chápať čo iní cítia
 • Komunikujem správne?

PLÁN OSOBNÉHO ROZVOJA PRE ZVÝŠENIE EQ

Cieľová skupina

Ktokoľvek, kto sa by sa rád dozvedel viac o sebe

Zamestnanci a manažéri spoločností

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní tréningu Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, obed formou donášky, občerstvenie počas tréningu, osvedčenie o absolvovaní.

Hodnotenie
Organizátor