Mediácia v manažérskej praxi

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Súčasťou práce každého manažéra je vytváranie pozitívnej klímy v tíme – ako predpokladu motivácie a očakávanej výkonnosti zamestnancov. Čo však robiť v situácii, keď vznikne závažné napätie medzi dvoma alebo viacerými spolupracovníkmi? Ako riešiť spory v rámci tímu, či medzi tímami? Tréning MANAŽÉR AKO MEDIÁTOR dáva nahliadnuť do potrebných zručností, ktoré môžu pomôcť urovnať spory so zachovaním dôstojnosti a výkonnosti každej zo zúčastnených strán – bez účasti externého mediátora či súdu. V konkrétnej situácii to znamená, že strany v spore nekomunikujú priamo, ale opakovane využívajú komunikáciu cez nestrannú osobu – mediátora. Takéto kroky vytvárajú komunikačný medzistupeň a uľahčujúci cesty k hľadaniu najvhodnejšieho riešenia.

Účastníci budú v závere:

 • Poznať význam a úlohu mediátora v tíme
 • Mať zručnosti z oblasti mediácie a vedenia mediačných rozhovorov
 • Vedieť včas rozpoznať a riešiť napätie medzi zamestnancami, či tímami, so zachovaním vnútornej integrity podniku

Cieľová skupina

zamestnanci a manažéri firiem, do ktorých kompetencie patrí aj riešenie napätia či sporov medzi zamestnancami alebo tímami v organizácii

Obsahová náplň

Program pozostáva zo 4 ucelených blokov, ktoré na seba vzájomne nadväzujú a špirálovite posúvajú zručnosti účastníkov smerom k efektívnej manažérskej práci:

1 MEDIÁTOR, MEDIÁCIA A JEJ VÝZNAM VO VEDENÍ ĽUDÍ 2 VEDENIE MEDIAČNÉHO ROZHOVORU 3 PRAVIDLÁ A ETIKA V MEDIÁCII 4 MODELOVÉ SITUÁCIE – TRÉNING MEDIAČNÝCH ROZHOVOROV

MEDIÁTOR, MEDIÁCIA A JEJ VÝZNAM VO VEDENÍ ĽUDÍ

 • Riadenie a vedenie – kde je mediácia?
 • Čo mediácia je a čo nie

  o negociácia/facilitácia/mediácia

  o head line mediácie: Čo – Prečo – Ako – Chcieť

 • Predpoklady dobrého mediátora

  o poznanie vlastnej osobnosti

  o sebadôvera a sebahodnota

  o poznanie silných stránok a rezerv (autodiagnostika prostredníctvom dotazníka)

  o práca s emóciami

 • Identifikácia tímových situácií vyžadujúcich mediáciu

VEDENIE MEDIAČNÉHO ROZHOVORU

 • Mediačný rozhovor ako cesta k lepšej výkonnosti
 • Riešenie konfliktu verzus mediácia
 • Kladenie otázok a počúvanie
 • Fázy mediačného rozhovoru
 • Verbálne a neverbálne signály a ich vyhodnocovanie
 • Vedenie mediácie – ako na to?

  o Výukový videofilm

 • Ako sa pripraviť na mediačný rozhovor
 • Záver mediačného rozhovoru – dohoda a stanovovanie cieľov

PRAVIDLÁ A ETIKA V MEDIÁCII

 • Etický kódex interného mediátora
 • Ťažké situácie pri mediácii

  o Kedy mediáciu prerušiť, ukončiť či delegovať na vyššiu autoritu/externého mediátora/súd

MODELOVÉ SITUÁCIE – TRÉNING MEDIAČNÝCH ROZHOVOROV

 • Tréning mediačných rozhovorov

  o modelové situácie účastníkov z praxe

  o tréning mediačného rozhovoru

  o video nahrávky a spätná väzba

PLÁN OSOBNÉHO ROZVOJA S ORIENTÁCIOU NA ROLU MEDIÁTORA

Interaktívny tréning v kombinácii s metódou workshopu. Program je postavený tak, aby každá téma a každý princíp, ktorým sa zoberáme, našiel svoj ekvivalent v praktickej rovine.

Lektor:
Skúsená dynamická lektorka so psychologickým vzdelaním a vynikajúcimi výsledkami v tréningoch pre stredný a vyšší manažment zameraných na komunikáciu, telekomunikáciu, riadenie a vedenie ľudí, prezentáciu a lektorské zručnosti.

Typ a platnosť osvedčenia:
osvedčenie o absolvovaní

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Ina Matiašková
tel:
+421 905 325 *** zobraziť

mobil:
+421 905 325 *** zobraziť

email:
treningy@... zobraziť


Adresa
Svetlá 10, 811 02 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 915 725 *** zobraziť

mobil:
+421 915 725 *** zobraziť

email:
treningy@... zobraziť

web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape