Kurz: Změny v ISO 9001 – Vedení v kontextu organizace

Popis kurzu

Účastníci se seznámí s novou strukturou normy ISO 9001. Prostřed­nictvím praktických cvičení se účastníci naučí chápat a pracovat s novými pojmy v systémech managementu: kontext organizace, vedení, zainteresované strany, cíle, vyhodnocení výkonnostiObsah kurzu

Prostřednictvím praktických cvičení se účastníci naučí chápat a pracovat s novými pojmy „vedení“ a „kontext organizace“ v systémech managementu.

Nový koncept normy ISO 9001 Očekávané změny ISO 9001:2015 Annex SL -Společné závazné požadavky Vedení v kontextu organizace Kontext organizace Vedení Cíle, jejich plánování a monitorování Vyhodnocení výkonnosti Workshop – Jak vypracovat kontext organizace Workshop – Plánování a vyhodnocování cílů Workshop – Změny v přezkoumání managementuCieľová skupina

Manažerům kvality, interním auditorů, externím poradcům v systémech managementu a všem, kteří se chtějí zabývat nebo se zajímají o budoucí vývoj systémů managementu kvality.Poznámka k cene

Cena pro nečleny: 2 988 Kč bez DPH (3 615 Kč včetně DPH), Cena pro členy: 2 490 Kč (3 013 Kč včetně DPH)Kontaktná osoba

Jana Kvapilová
+420 221 082 231
kvapilova@csq.cz


Organizátor