DETAIL KURZU

ASERTIVITA a priaznivá atmosféra na pracovisku I. (1 DEŇ)

Od:

Espiral, s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Tento tréning osobnostného a profesijného rozvoja je určený pre tímy ako i jednotlivcov v skupine. Zameriava sa na ľudí, ktorí, chcú vedome riadiť a udržiavať rovnováhu a harmóniu vo svojich vzťahoch všeobecne.

Cieľ:

 • Účinné asertívne správanie, pôsobenie vo vzťahoch, so snahou eliminovať akúkoľvek snahu o manipuláciu jednostrannú, či obojstrannú, ktorá má negatívny dopad ako na manipulovaného, tak na celý pracovný tím
 • Posilnenie asertívneho vyjadrovania a prijímania kritiky, nesúhlasu ale i ocenenia a pochvaly
 • Riešenie konfliktov, získanie schopnosti pomocou asertivity čeliť neoprávnenej kritike, prostredníctvom poznania tajov účinnej komunikácie, aktívneho počúvania a techník efektívnej asertivity
 • Účinné delegovanie s porozumením a prijatím, asertívne nie
Obsah kurzu

Rozsah a obsah školenia:

1-dňový intenzívny tréning / 9:00 hod – 17:30 hod

Obsah:

ASERTIVITA prepojená s empatiou, efektívna komunikácia, AKTÍVNE POČÚVANIE – v pracovných vzťahoch

 • asertivita – práca s ľuďmi, nie proti nim
 • asertivita, nie agresivita a už vôbec nie pasivita
 • zásady a sociálne spôsobilosti asertívneho správania a nácvik aktívneho charizmatického počúvania
 • schopnosť ceniť si seba a svoje práva, oceňovať druhých
 • zvyšovanie sebaúcty a rešpektu
 • identifikovať svoje potreby a priania, schopnosť požiadať a dôjsť tak k naplneniu potrieb
 • možnosti predchádzania ako i efektívneho riešenia konfliktných situácií
 • prijatie zodpovednosti za svoje vlastné správanie, postoj k chybe
 • expresné negatívne myšlienky a pocity v zdravom a pozitívnom spôsobe prežívania
 • asertívne riešenie konfliktov
 • asertivita a vplyv na zdravé riskovanie, kreativitu
 • asertivita vytvárajúca dobrú atmosféru pre spoluprácu
 • asertívne mimoslovné správanie
 • priateľské, asertívne NIE
 • asertívne sebaotvorenie
 • asertívna spätná väzba – pozitívna, negatívna
 • asertivita a metódy zvládania kritiky, ocenenia a pochvaly
 • asertívne techniky a iné

Tipy a triky

Asertívne ÁNO alebo NIE? Aby sme nezostali v bolesti alebo sa nestali nezodpovednými, je veľmi dôležité určiť, čo predstavujem „ja", kde sú moje hranice zodpovednosti a kde začínajú hranice niekoho iného.

Môžeme sa na asertívne NIE pozrieť i takto: Milovať neznamená robiť za iného to, čo môže robiť sám – tým by sme ho urobili slabým, závislým a nesamostatným.

Forma školenia:

 • prednáška, trénovanie
 • demonštrácia a simulácia
 • diskusia, interakcia
 • skupinový koučing, NLP techniky

Cena: 197,– €/ os v sebe zahŕňa: Lektora, študijné materiály, celodenné občerstvenie, Osvedčenie o absolvovanom tréningu

Cieľová skupina

 • Školenie určené pre tímy, počet účastníkov maximálne 6 osôb
Poznámka k cene

Individuálny prístup 351-€/os ... výber termínu i miesta realizácie na objednávku

Kontaktná osoba

Erika Feketová
+421 903 221 950
erika.feketova@espiral.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Zarezervovať