DETAIL KURZU

FMEA I - Analýza možných chýb a ich dôsledkov

Od:

FBE Bratislava s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

V súlade s ISO 9000, VDA a QS9000 praktické používanie nástrojov identifikácie a eliminácie známych alebo potenciálnych chýb a problémov v systéme, návrhu alebo v službe skôr, ako sa tieto chyby prejavia u zákazníka.

Obsah kurzu

FMEA v systémoch zabezpečenia kvality Ciele a metodika FMEA

  • Systémová FMEA,FMEA procesu a návrhu (výrobku a procesu).

Postup pri aplikácii FMEA (s príkladmi)

  • Určenie štruktúry systému a jeho prvkov.
  • Popísanie funkcií a úloh, ktorých nositeľmi sú prvky systému.
  • Analýza chýb — nesprávnych funkcií pre každý skúmaný prvok systému.
  • Stanovenie koeficientov Vz, Vs, Od.
  • Určenie miery rizika/priority (MR/P).
  • Priority zlepšovania.
  • Stanovenie nápravných opatrení a meranie ich účinnosti.
  • Realizácia opatrení. Analýza silových polí.

Softvérova podpora a praktické otázky využitia FMEA v organizácii.

FMEA odporúčame absolvovať po účasti na kurze QFD.

Cieľová skupina

Všetci pracovníci, ktorí sa podieľajú na zlepšovaní kvality procesov, výrobkov a služieb – vedúci, technickí pracovníci, konštruktéri, pracovníci riadenia kvality, zástupcovia marketingu, výroby a služieb.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 340 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk

Kontaktná osoba

Lucia Šrubařová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Zarezervovať