calendar capacity company course info location price sale search

Adobe Illustrator I - základný kurz

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Adobe Illustrator – profesionálny kresliaci program pre vaše kreatívne experimenty a návrhy v propagačnej grafike. Objavte svet grafického dizajnu a tvorte bez hraníc!

Adobe Illustrator je grafická aplikácia od firmy Adobe. Je to profesionálny nástroj, ktorý slúži na prácu s vektorovou grafikou. Umožňuje jemne pracovať s krivkami a objektami s možnosťou produkovať profesionálne umelecké efekty. Je silným typografickým nástrojom pre vytváranie grafických a na texte založených objektoch. Adobe Ilustrator je efektívna podpora pre vytváranie modernej lineárnej vektorovej grafiky pre aplikáciu na papier, fóliu, sklo, textil, kov, plast a iné materiály. Umožňuje vytvárať logotypy, piktogramy, dizajn manuály, grafické a technické illustrácie, vizitky, letáky, inzeráty, pečiatky, pozvánky, hlavičkové papiere, plagáty, billboardy, reklamné nálepky, pozdravy, blahoželania, oznámenia, vývesné štíty, reklamné tabule, pútače, etikety, obaly, grafické návrhy pre sadzbu, grafika pre web, mapy, schémy, technické výkresy, vektorizácia fotografií, komiks, vzory na potlač textilu…Okrem vektorovej grafiky, na ktorú je primárne táto aplikácia stavaná, umožňuje pracovať aj s rastrovou grafikou (fotografiou). Dokáže teda bitmapové časti začleniť do vektorovej grafiky, robiť potrebné úpravy a konverzie. Ovládanie je intuitívne a kvalita spracovania obrazu je vysoká. Svojím určením je ekvivalentná aplikácii Corel Draw. Veľké množstvo užitočných kresliacich nástrojov a funkcií Vám pomôže dosiahnuť výsledky podľa vašich potrieb a predstáv. S takýmto nástrojom sú možnosti vašej kreatívnej práce v oblasti grafiky takmer neobmedzené.

Kurz je určený ľuďom, ktorí sa chcú naučiť pracovať na základnej úrovni s profesionálnou grafickou aplikáciou Adobe Ilustrator. Absolvent na kurze získa prehľad o používaní nástrojov Adobe Illustrator, bude vedieť samostatne vytvárať profesionálnu vektorovú grafiku, naučí sa pripravovať vizitky, letáky, graficky upravovať text, tvoriť logo, doplní si praktické základné požiadavky na dizajn a prípravu digitálnych podkladov pre ďalšie spracovanie na export, tlač a internet.

Profesné uplatnenie programu Adobe Illustrator:

Absolventi kurzu nachádzajú uplatnenie v profesiách počítačový grafik, grafický dizajnér, zalamovač, DTP operátor (grafická a technická príprava do tlače), výtvarník, ilustrátor. Oblasť pôsobenia: reklama a grafický dizajn, reklamné grafické štúdiá a agentúry, polygrafický a vydávateľský priemysel, inzertné noviny, časopisy, tlačiarne, digitálna tlač a kopírovacie služby, oddelenia reklamnej propagácie a marketingu…

Cieľová skupina

Vynikajúce a vysokokvalitné školenie, ktoré je určené najmä pre tých, ktorí sa chcú naučiť pracovať na základnej úrovni s profesionálnou grafickou aplikáciou Adobe Illustrator. Absolvent na kurze získa prehľad o používaní nástrojov Adobe Illustrator, bude vedieť samostatne vytvárať profesionálnu vektorovú grafiku, naučí sa pripravovať vizitky, letáky, graficky upravovať text, tvoriť logo, doplní si praktické základné požiadavky na dizajn a prípravu digitálnych podkladov pre ďalšie spracovanie na export, tlač a internet.

Obsahová náplň

 • nástroje na kreslenie a vytváranie základných objektov
 • práca s výberom
 • nástroje Lupa (ZOOM) a Ručička (posúvanie zobrazenia)
 • množinové operácie medzi objektmi
 • editovanie objektov
 • práca s farbou (RGB, CMYK), farba pre výplň a obrys
 • obrysová čiara objektov, nastavenie hrúbky ťahu, typy
 • manipulácia s objektami, posun, duplikovanie, transformácia, otáčanie, zarovnávanie, skupina
 • práca s textom, nastavenia, prevedenie textu na krivky
 • kreslenie nástrojom Pero, cesty – tvorba a úprava kriviek, Beziérov režim
 • tvorba firemných logotypov, obkresľovanie rastrov
 • ukladanie, tlač, import a export
 • praktické príklady – tvorba firemného loga, vizitky, letáku

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Tomáš Puskás, Ing. Miloš Stašík - prosím pri Vašom záujme o školenia sa dopytujte na uvedené kontaktné osoby.
tel: +421 2 208 50 100(101)
mobil: +412 918746623
e-mail: kvt@kvt.sk

Adresa
Zátišie 10, 831 03 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/208 501 00, +421 2/208 501 01
mobil: +421 905 591 722
email: kvt@kvt.sk
web: www.kvt.sk

Adresa
KVT vzdelávanie s.r.o.
Zátišie 10, Bratislava Zobraziť na mape

Prihlásiť sa na kurz

Chcem byť informovaný, keď sa otvorí tento kurz.

Ďakujeme

Vaša prihláška bola zaslaná organizátorovi

Späť

Chyba

Účastník s takýmto menom a e-mailom už bol prihlásený na tento termín kurzu.

Späť

Stalo sa niečo škaredé :-(

Správcovia webu boli o tejto chybe informovaní.

Späť