IMV, s.r.o.

Vykonávame školenia, kurzy obsluhy motorových vozíkov opakované preškolenia, rozšírenia oprávnení podľa typu VZV , výmeny starých preukazov za nové EU – preukazy. Školenia vykonávame po dohode zo zákazníkom u nás na firme v Bratislave alebo na adrese objednávateľa. Inštruktor – Marián Hudec U nás dostanete nie len preukaz VZV akceptovaný v celej EU ale Vás aj naučíme základy obsluhy motorových vozíkov. Školiace stredisko IMV, s.r.o. akreditované Národným inšpektorátom práce Vám ponúka vyškolenie pre vedenie motorových vozíkov Informácie: www.vzv-skolenia.sk / www.facebook.com/kurzyvzv Inštruktor: Marián Hudec tel.: 0905 897 198