ZIV s.r.o. - Združenie pre Integrálne Vzdelávanie

Združenie pre Integrálne Vzdelávanie, ZIV, bolo založené v roku 2000.

Zameriava sa na realizáciu a propagáciu aktivít, ktorých cieľom je profesionálne prispieť k vzdelávaniu detí, mládeže a dospelých v oblasti, kde dnešná škola pôsobí len okrajovo: spájať poznanie o materiálnej a nemateriálnej stránke existencie človeka a uplatniť ho v živote.

Rozvíjanie tvorivosti a intuície cez umenie je jedným z prirodzených spôsobov ako lepšie spoznať sám seba, ako zvládať stres, ako odolať negatívnym vplyvom z okolia, ako osviežiť život radosťou, pohodou a porozumením.

ZIV poskytuje miesto a ponúka možnosti ako sa v dnešnom uponáhľanom svete uvoľniť, ako zachádzať so svojím životom, zdravím, túžbami a ako ich uviesť do reality. Ponúka návrat k harmónii. Pod vedením profesionálne vzdelaných lektorov je možné objavovať svet umenia, harmónie, rozvíjať si talenty.