Mgr. Katarína Kalmanová - RASTIEME

Katarína Sujová – Kalmanová, výtvarný pedagóg, lektorka výtvarných kurzov;

v roku 1999 ukončila pedagogické štúdium na katedre výtvarnej tvorby a výchovy a na katedre anglistiky a amerikanistiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Od roku 2003 pracovala v oblasti marketingu, a zároveň sa venovala maľbe. Vo svojej praxi pôsobila na marketigových pozíciách v spoločnostiach T-Com, Sun Microsystems, ASBIS alebo VMware.

Je absolventkou štúdia arteterapie na Inštitúte Vzdelávania v Arteterapii Terra Therapeutica, pod vedením prof. PaedDr. Jaroslavy Šickovej – Fabrici, akad. soch., PhD a žije a tvorí v Bratislave.

Katkine obrazy nájdete v mnohých súkromných zbierkach po celom svete.

V súčasnosti vedie výtvarné kurzy vo svojom štúdiu - v ateliéri ART STUDIO RIVER. neďaleko brehu Dunaja. Jej kurzy sú určené pre všetky vekové kategórie a sú zamerané predovšetkým na rozvoj a podporu kreativity,  s dôrazom na relaxačný a uvoľnujúci účinok maľovania/tvorby.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín