DETAIL KURZU

ČO ROBIA ÚSPEŠNÍ, ABY BOLI ÚSPEŠNÍ

Od:

TeleDom – Vzdelávacie centrum

Košice

Popis kurzu

Cieľ seminára:

Po tomto školení budete vedieť, ako lepšie využiť emócie pri dosahovaní svojich cieľov. Získate tak výhodu pred Ľuďmi, ktorí viac spoliehajú na náhodu, alebo len na svoje pocity.

Alebo Ako využiť rozum a emócie pre úspech v práci i osobnom živote.

Možno si poviete, že úspešný človek v pravú chvíľu vycíti tú správnu vec, ktorú má urobiť. A keď to urobí, tak ho to privedie k úspechu.

Čo ak tú správnu vec vycítite aj spravíte, a ona Vás k úspechu neprivedie? A čo ak v pravú chvíľu necítite vôbec nič?

Rovnako, ako veľa iných vecí v živote, aj dosahovať úspech sa dá naučiť.

Prečo sa tohto seminára zúčastniť?

 • Zistíte, aké stratégie dosahovania úspechu skutočne fungujú,
 • Zistíte, aké máte možnosti, ak sa Vám zdá, že ste totálne v

  koncoch,

 • Naučíte sa “zázračnú otázku” na riešenie každého problému.
Obsah kurzu

Program seminára:

 • Rôzne podoby úspechu,
 • Emočná inteligencia, empatia, bezemočnosť a asertivita,
 • Rozdiel medzi potlačením a premenou emócií,
 • Rozum a intuícia pri poznávaní a ovplyvňovaní nášho sveta,

  podstata kritického myslenia,

 • Rozum, intuícia a iné spôsoby rozhodovania,
 • Ako funguje psychické ovplyvňovanie ľudí a čomu sa

  hovorí “negatívna energia”,

 • Intuícia, predtuchy a predvídanie rizika,
 • Tri typy psychických blokov a ako to vplýva na prácu, vzťahy

  a zdravie,

 • Techniky zvládania škodlivých emócií vlastnými silami,
 • Kedy a k čomu možno použiť pomoc z vonku, koučovanie a úloha

  poradcu.

Seminár zahŕňa:

 • Lektorské služby (diskusia a priebežné konzultácie)
 • Študijný materiál
 • Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity
 • Občerstvenie

Prihlásenie :

 • Zaslanie záväznej prihlášky do 29.01.2018
 • Telefonicky na čísle 055/32 74 428

Ak by ste si vo Vašej inštitúcii chceli zefektívniť prácu, skvalitniť prípravu Vašich zamestnancov pre ďalšie pracovné pozície, či rozšíriť osobnostné kompetencie pre prácu vo firme -zvážte účasť Vašich zamestnancov na našich firemných kurzoch ušitých priamo na Vašu mieru a podľa Vašich požiadaviek.

Organizujeme pri tom kurzy skupinové aj individuálne, ale aj pre uzavreté skupinky v rámci jednotlivých spoločností („IN – HOUSE“) aj priamo v sídlach firiem.

Cieľová skupina

Manažéri, riaditelia, majitelia firiem, záujemcovia o tematiku.

Kontaktná osoba

Zuzana Dubovecká
+421 55/327 44 28
teledom@teledom.sk

Hodnotenie
Organizátor