DETAIL KURZU

Koučingový prístup v praxi lídra

Od:

FBE Bratislava s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

 • Dozvedieť sa čo je skutočné koučovanie, prečo je tak účinné,

  ak sa robí správne.

 • Porozumieť rozdielom v direktívnej a nedirektívnej forme

  práce s ľuďmi.

 • Zoznámiť sa so základnou metodikou koučingu a štruktúrou

  koučovacieho rozhovoru.

 • Nacvičiť si vedenie prvých koučingových rozhovorov.
 • Precvičiť si schopnosť kladenia konštruktívnych otázok,

  používanie reflexie namiesto hodnotenia a porozumieť

  rozdielom medzi úlohou a inšpiratívnym zadaním.

Obsah kurzu

Úvod do koučovania

 • Čo je koučovanie a ako sa líši od iných foriem práce s ľuďmi.
 • Prečo je koučovanie tak účinné, keď sa robí správne.
 • Kde všade je možné koučovanie využiť a aké sú jeho hranice.
 • Manažment ako optimálna kombinácia riadenia, vedenia a koučovania.

V čom spočíva koučingový prístup

 • Predávanie a preberanie zodpovedností.
 • Direktívne a nedirektívne formy práce s ľuďmi.
 • Vzťahy, komunikácia a vyjednávanie z hľadiska rešpektu a potrieb.

Zdroje koučovania

 • Filozofia, inšpirácia zo športovej oblasti „Inner Game” a energetické stavy „Flow“,

psychoterapia a psychológia. Základná koučingová metodika

 • Vedenie a podpora pri práci s ľuďmi.
 • Základná štruktúra koučingového rozhovoru.
 • Používanie konštruktívnych otázok.
 • Zásady reflektovania a odlišnosť od hodnotenia.
 • Práca s inšpiratívnym zadaním a rozdiely oproti zadávaniu úloh.

Videoukážky koučingových rozhovorov

 • Niekoľko ukážok vzorových a chybných prístupov.

Praktický nácvik koučingových rozhovorov

 • Nácvik jednotlivých fáz koučingových rozhovorov v menších skupinách

pod supervíziou lektora.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre TOP a vyšší stredný manažment, ktorí majú záujem rozvíjať svoje líderské schopnosti. Identifikovať svoj rozvojový potenciál a získať tak motiváciu, inšpiráciu a osobnú podporu pri rozvoji a riešení konkrétnych manažérskych situácií.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu, v prípade rozvojového programu Your Leadership Drive možnosť získať certifikát Your Leadership Drive I., Your Leadership Drive II.,Your Leadership Drive Gold Poznámka k cene

Cena za kurz zahŕňa Pre-work, vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Cena za modul Líder ako kouč je 1040 € bez DPH. Podrobnejšie informácie o moduloch programu Your Leadership Drive nájdete na www.fbe.sk v brožúre Your Leadership Drive.

Kontaktná osoba

Denisa Chrťanová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
Organizátor