Detail kurzu

Interný audítor ISMS podľa normy ISO/IEC 27001:2013

SNR Certification SK&CZ s.r.o.

Popis kurzu

Porozumieť požiadavkám novej revízie normy pre systém manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2013. Naučiť sa všetko o predmete interného auditu systému riadenia informačnej bezpečnosti podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 27001:2013 a ISO 19011:2018.

Obsah kurzu

 • Úvod kurzu – predstavenie
 • ISMS – prečo, čo to je?
 • ISO 27001:2013: Účel a požiadavky,
 • Kompatibilita s inými normami systémov manažérstva
 • Opatrenia na riadenie rizík
 • Kvíz a diskusia
 • Prečo audit, čo je to audit ?
 • Vykonávanie auditu – prípadová štúdia
 • Písanie správ, komunikácia a následný audit
 • Test
 • Vyhodnotenie, zhrnutie a záver kurzu

Cieľová skupina

Kurz interného audítora ISMS je vhodný pre vedenie a manažérov spoločností, ktoré sa rozhodli zabezpečiť ochranu svojich informácií, manažérov informačnej bezpečnosti, manažérov kvality. Pre tých, ktorí sa chystajú alebo už majú zavedený systém ISMS.

Certifikát Osvedčenie o úspešnom absolvovaní bez obmedzenia platnosti. Poznámka k cene

V cene je zahrnuté :študijné materiály, obed, osvedčenie

Hodnotenie
Organizátor