DETAIL KURZU

Daňové priznanie právnických osôb (PO) za rok 2018 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2019 - Ing.Dimitrovová

Od:

Agentúra PRO

Bratislava

Popis kurzu

vyplnenie daňového priznania za rok 2018 zmeny v zákone o daniach z príjmov platné od 1.1.2019

Obsah kurzu

Daňové priznanie k dani z príjmov PO 2018 Povinnosť podať daňové priznanie Určenie zdaňovacieho obdobia Lehota na podanie a jej predlžovanie Tlačivo daňového priznania – zmeny Opravné, dodatočné daňové priznanie Komplexný príklad zisťovania základu dane (daňovej straty) PO a výpočtu dane za zdaňovacie obdobie 2018: Úpravy základu dane podľa § 17 zákona o dani z príjmov (transferové oceňovanie, náklady po zaplatení, opravy chýb minulých účtovných období, porušenie podmienok finančného prenájmu, nezaplatené záväzky, …) Daňové a nedaňové výdavky (pohľadávky, majetok – odpisy, prerušenie odpisovania, vyradenie, luxusné autá, PHL, reklamné predmety, manká a škody, rezervy, výpožička, kaucie pri verejnom obstarávaní, pravidlá nízkej kapitalizácie,…) Príjmy a zdaniteľné príjmy (podiely na zisku, podiely na likvidačnom zostatku, príjmy vylúčené z predmetu dane, príjmy oslobodené od dane, …) Odpočet nákladov na výskum a vývoj Medzinárodné zdaňovanie, eliminácia dvojitého zdanenia Umorovanie daňovej straty Výpočet dane, zápočet daňovej licencie od 1.1.2018, platenie dane Preddavky na daň z príjmov PO Poukazovanie podielu zaplatenej dane na osobitné účely Interaktívna diskusia v priebehu seminára Informácie k zmenám zákona o dani z príjmov od 1.1.2019

Cieľová skupina

účtovníci, podnikatelia, audítori, daňoví poradcovia

Poznámka k cene

3,60 eur - doplatok za teplý obed v prípade záujmu (tí, ktorí si nedoplatia obed dostanú bagetu)

Kontaktná osoba

Ing. Ľubica Stanovská
+421 905 795 501
info@agenturapro.sk

Hodnotenie
Organizátor