Detail kurzu

Interný audítor ITSMS podľa normy ISO/IEC 20000-1:2018

SNR Certification SK&CZ s.r.o.

Popis kurzu

Pripraviť účastníkov kurzu na vykonávanie interných auditov podľa požiadaviek normy ISO/IEC 20000–1:2018.

Obsah kurzu

1. deň

Spoločné prvky ISO/IEC 20000–1, ISO 27001, ISO 9001

Požiadavky ISO/IEC 20000–1:2018:

Všeobecné požiadavky na systém manažérstva služieb

Návrh a prechod nových alebo zmenených služieb

Procesy dodávania služieb

Procesy vzťahov

Procesy riešenia

Riadiace procesy

2. deň

Interné audity ISO 19011:2018

Riadenie procesu interných auditov

Príprava interných auditov

Realizácia interných auditov

Komunikácia pri auditovaní

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre vedenie a manažérov spoločností v oblasti IT služieb, ktoré sa rozhodli zaviesť, alebo už majú zavedený systém manažérstva bezpečnosti informácii, pre zabezpečenie ochrany svojich informácií, pre manažérov kvality.

Certifikát Osvedčenie o úspešnom absolvovaní bez obmedzenia platnosti. Poznámka k cene

V cene je zahrnuté: štúdijné materiály, obed, občerstvenie, vydanie osvedčenia

Hodnotenie
Organizátor