Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom základnej odbornej prípravy technika požiarnej ochrany je pripraviť absolventov ku skúške odbornej spôsobilosti a k získaniu osvedčenia požiarneho technika

Cieľová skupina

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa uskutočňuje v zmysle §11 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znp. Podmienkou zaradenia do odbornej prípravy je ukončené úplné stredné vzdelanie. Na záver získa účastník potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy technika PO, ktoré je potrebné predložiť skúšobnej komisii na overenie odbornej spôsobilosti na príslušnom krajskom riaditeľstve HaZZ.

BONUS: Účastníci obdržia softvérovú aplikáciu pomocou ktorej si môžu overovať vedomosti formou elektronických testov vydaných pokynom prezídia HaZZ aj s vyhodnotením.

Obsahová náplň

Základná odborná príprava sa vykonáva v rozsahu 120 hodín. Obsahom základnej odbornej prípravy je výklad platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Absolvent získa teoretické vedomostí, praktické skúseností a aplikačné postupy, ktoré sú potrebné na výkon funkcie technika požiarnej ochrany. Bonus: Účastníci obdržia softvérovú aplikáciu pomocou ktorej si môžu overovať vedomosti formou elektronických testov vydaných pokynom prezídia HaZZ aj s vyhodnotením.

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Zuzana Pešatová
mobil:
+421 911 650 *** zobraziť

email:
pesatova@... zobraziť


Adresa
BE-SOFT, a.s., Astrová 2/A , Bratislava - Ružinov, 821 01 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
055/720 16 *** zobraziť

email:
besoft@... zobraziť

web: www.besoft.sk

Adresa
BE-SOFT a.s.
Krakovská 23, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)