Kurz: Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Popis kurzu

Cieľom základnej odbornej prípravy technika požiarnej ochrany je pripraviť absolventov ku skúške odbornej spôsobilosti a k získaniu osvedčenia požiarneho technikaObsah kurzu

Základná odborná príprava sa vykonáva v rozsahu 120 hodín. Obsahom základnej odbornej prípravy je výklad platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Absolvent získa teoretické vedomostí, praktické skúseností a aplikačné postupy, ktoré sú potrebné na výkon funkcie technika požiarnej ochrany. Bonus: Účastníci obdržia softvérovú aplikáciu pomocou ktorej si môžu overovať vedomosti formou elektronických testov vydaných pokynom prezídia HaZZ aj s vyhodnotením.Cieľová skupina

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa uskutočňuje v zmysle §11 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znp. Podmienkou zaradenia do odbornej prípravy je ukončené úplné stredné vzdelanie. Na záver získa účastník potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy technika PO, ktoré je potrebné predložiť skúšobnej komisii na overenie odbornej spôsobilosti na príslušnom krajskom riaditeľstve HaZZ.

BONUS: Účastníci obdržia softvérovú aplikáciu pomocou ktorej si môžu overovať vedomosti formou elektronických testov vydaných pokynom prezídia HaZZ aj s vyhodnotením.Poznámka k cene

Možnosť zľavy pri využití akciového balíka kurzov. Kurz je možné absolvovať aj cez RE-PAS (príspevok na rekvalifikáciu ÚPSVR)Kontaktná osoba

Ing. Denisa Pangrácová
+421 911 650 655
pangracova@besoft.sk


Organizátor