DETAIL KURZU

VEDENIE PROJEKTOV - Príprava, Vedenie, Zakončenie

Od:

Cadet Go Slovakia

Bratislava

Popis kurzu

Cieľ kurzu:

 • Pripraviť účastníkov kurzu na to, ako generovať nápady a doviesť ich do podoby projektov.
 • Pomoci objasniť, čím je projekt charakterizovaný, ako vyberať členov projektového tímu.
 • Ako viesť stretnutia tímu , motivovať jednotlivých členov.
 • Zoznámiť účastníkov s kompetenciami a nástroji, ktoré napomáhajú úspešnému dokončeniu projektu. 

Najvhodnejší pre:

Manažérov, vedúcich či členov projektových tímov, podnikateľov, ktorí majú nápady a chcú ich realizovať.

Obsah kurzu

Obsah kurzu:

 • Čím sa to začína - vízia, misia, stratégia
 • Projekt, program alebo portfólio
 • Čo je projekt a kedy považujeme projekt za úspešný
 • Fázy projektu – od inicializácie po ukončenie
 • Čím je určený projektový trojuholník
 • Ako si projekt zorganizovať, kto sú zúčastnené strany a ako ich riadiť
 • Ako vyberať alebo nominovať projektového manažéra/ spôsobilosti projektového manažéra
 • Ako vyberať alebo nominovať členov projektového tímu
 • Efektívna komunikácia ako podmienka úspechu
 • Vedenie stretnutí projektového tímu, rola facilitátora
 • Ktoré nástroje využívať pri vedení projektu, koučovacie princípy, konzultovanie, vyjednávanie
 • Riadenie zmien, kontrola, správy
 • Ako overovať čiastkové kroky pri realizácii - spätná väzba, ocenenie čiastkových úspechov
 • Praktické precvičenie a vyskúšanie projektového riadenia na vlastnej koži
viac na http://www.cadetgo.sk
Certifikát Úspešný absolvent kurzu obdrží Certifikát
Hodnotenie
Organizátor