Detail kurzu

VEDENIE PORÁD - ako zažiariť a nestrácať čas

Cadet Go Slovakia, s. r. o.

Popis kurzu

Ste nervózny z vedenia porady?  Často je porada rozvláčna bez jasných výsledkov?  Dochádza ku stretom a mrzutostiam?  Sú porady nudným a nutným zlom?  Neprinášajú výsledky?  Je porada len stratou času a pracovnou rutinou?
Naučte sa ako pripraviť, viesť a zhodnotiť efektívne poradu a urobiť ju zaujímavou pre vás aj pre druhých.

Obsah kurzu

  • Techniky vedenia porady v závislosti na cieli porady a počte účastníkov
  • Efektívne a neefektívne techniky vedenia porady
  • Príprava na poradu a jej organizácia
  • Časový harmonogram a priebeh porady
  • Začlenenie porady do náplne pracovného dňa a týždňa
  • Efektívne využitie času na porade
  • Typológia účastníkov porady a špecifikácia ich potrieb a  požiadaviek
  • Efektívne riadenie diskusie v rámci porady
  • Klady a nedostatky vedenia porady, príklady z praxe

Cieľová skupina

Manažérov a vedúcich, ktorí sa aktívne zúčastňujú porád a projektových stretnutí.
Certifikát Úspešný absolvent kurzu obdrží Certifikát Poznámka k cene

V cene pracovné materiály, občerstvenie, Fix-Coaching

Kontaktná osobainfo@cadetgo.sk

Hodnotenie
Organizátor