DETAIL KURZU

MANAGEMENT III- Vedenie tímov, manažérska komunikácia, facilitačné schopnosti a hodnotiaci rozhovor

CeMS, s.r.o.

Popis kurzu

V záverečnom manažérskom tréningu budeme trénovať do hĺbky správny spôsob komunikácie a odovzdávania informácii. Budeme sa učiť ako fungujú vzorce myslenia a ako môžeme čo najefektívnejšie posúvať informácie tak, aby sa nestratili v komunikačnom šume. V druhej časti prejdeme postupom ako riadiť tímy, ako nastavovať ich ciele, povzbudzovať členov v kolektívnej spolupráci a kreativite. Povieme si o technikách ako merať výkon a efektivitu tímu. V poslednej časti sa budeme venovať facilitácii, mediácii a prejdeme si postup správne prevedeného hodnotiaceho rozhovoru.Obsah kurzu

  • Definovanie efektívneho a výkonného tímu, typy tímov a spôsoby ich riadenia
  • Rozvoj tímu- stanovenie výkonových a rozvojových cieľov, budovanie kultúry v tíme, ako zabezpečiť neustále zlepšovanie, zosúladenie tímu
  • Atmosféra tímu- faktory vplývajúce na udržanie dobrej atmosféry v tíme, vedenie motivačných rozhovorov
  • Riešenia krízových situácií v tíme- riešenie nežiaduceho správania sa spolupracovníkov, komunikácia opatrení, udržanie efektivity
  • Manažérska komunikácia a hodnotiaci rozhovor- komunikácia výkonov, cieľov, osobnostného rozvoja a kontroly spolupracovníka, pozitívne usmerňovanie
  • Facilitácia- roly, zodpovednosti a zručnosti facilitátora, praktický návod ako postupovať pri facilitovaní, orientácia obsahu, práca s časom a fázy stretnutia
  • Zásahy facilitátora- typy zásahov, situácie v skupine, riziká a chyby, metódy zapájania účastníkov do procesu
  • Praktické príklady a tréning so spätnou väzbou
Certifikát osvedčenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

v cene je zahrnuté občerstvenie, obed, učebný materiál, pero, vystavenie osvedčenia

Kontaktná osoba


0908 345 320
kurzy@cems.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať